משרד החינוך: חשד שמנהלים רימו | הסתדרות המורים: לא בוצעה חקירה

משרד החינוך והרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) פרסמו ככל הנראה את נתוני מבחני המדידה באיחור, בשל חשד להטיית תוצאות המבחנים באופן מכוון על ידי חלק ממנהלי בתי הספר, כך פורסם אמש בעיתון דה מרקר. החשד מתרכז בעיקר בקרב הנבחנים בכיתות ה’ במקצועות המתמטיקה והאנגלית.

אנשי חינוך וחוקרים מצאו שהפרסומים הציבוריים של תוצאות המבחנים מאיצות את התחרות בין בתי הספר על תלמידים, וכיוצא מכך – על תקציבים. על כן, בתי ספר רבים מנסים לעשות הכל כדי שתלמידיהם יוציאו תוצאות גבוהות יותר.

ע"פ הפרסומים, משרד החינוך דחה את פרסומי מבחני המיצ"ב שנערכו בבתי הספר בשנה האחרונה לאחר שעלה החשד שמנהלי בתי ספר יסודיים ניסו להטות את תוצאות המבחנים של תלמידי כיתות ה’ במקצועות האנגלית והמתמטיקה. ראמ"ה, האחראית על כתיבת ועריכת המבחן וניתוח תוצאותיו, מסרה שחלק מהנתונים שנאספו בשנה האחרונה לא ניתנים לתיקוף בשל שיעור גבוה של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות, אשר תנאי ההיבחנות בהן שונים מאלו הנהוגים בכיתות הרגילות. ע"פ ראמ"ה, שיעור התלמידים שנבחנו בכיתות מותאמות עמד על 21% בתשע"ח, לעומת 15% בתשע"ז מה שהוביל להנחת מוצא בקרב המשרד שישנה פגיעות סטטיסטית באופן הערכה של המבחנים. בין הטענות והביקורת שעלו ביממה האחרונה נטען שרבים ממנהלי בתי הספר היסודיים הכניסו בכוונה תלמידים ‘חלשים יותר’ לתכניות ולמבחנים המותאמים כדי להראות תוצאות גבוהות יותר לבית ספרם. "במבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה’ הדבר הביא לפגיעה משמעותית באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים, ובעקבות זאת גם בתוקף ובאמינות שלהם, ולכן הם אינם מדווחים" נמסר מהמשרד. המשרד ביקש להדגיש ששאר נתוני תוצאות מבחני המיצ"ב עומדים בכל תנאי התוקף האיכותניים הנדרשים.

הסתדרות המורים יצאה אחה"צ להגנתם של מנהלות ומנהלי בתי הספר היסודיים, המאוגדים בהסתדרות, בטענה שמדובר בהאשמות שווא. הסתדרות המורים הורתה למנהלי בתי הספר להפסיק לשתף פעולה עם מבחני המיצ"ב. "אתמול (ראשון) פורסמו תחילה בעיתון "דה מרקר" ולאחר מכן בכלי תקשורת נוספים, האשמות קשות וחסרות בסיס נגד סקטור מנהלי ומנהלות בתי הספר, על אופן התנהלותם במבחני המיצב האחרונים" כתבה יפה בן דוד, מזכלי"ת הסתדרות המורים, לשר החינוך, נפתלי בנט, בטענה שהמקור לפרסומים הוא גורם בכיר במשרד החינוך ושעל שר החינוך להתנצל בפני מנהלי בתי הספר. "מנהלי ומנהלות בתי הספר הם המנהיגים האמתיים של מערכת החינוך בישראל, אם להם אתם לא נותנים גיבוי ואותם אתם מכפישים, איך ציבור ההורים והתלמידים יכבד את סמכותם?". בן דוד התייחסה גם לאופן החפוז בו פורסמו הנתונים, ללא מסיבת עיתונאים מסודרת. לטענתה למרות האשמות המשרד כלפי מנהלי בתי הספר, כפי שפורסמו בתקשורת, לא בוצע שום הליך חקירה לאימות הטענות שהושמעו כבר בכלי התקשורת.

בשנים האחרונות גבר הלחץ מצד משרד החינוך וארגוני ועדי ההורים בבתי הספר השונים בארץ לשיפור הציונים במבחני המיצ"ב, בדגש על המדעים המדויקים. אנשי חינוך וחוקרים מצאו שהפרסומים הציבוריים של תוצאות המבחנים מאיצות את התחרות בין בתי הספר על תלמידים, וכיוצא מכך – על תקציבים. על כן, בתי ספר רבים מנסים לעשות הכל כדי שתלמידיהם יוציאו תוצאות גבוהות יותר. בן דוד התייחסה לביקורת הזו במכתבה לבנט "מנהלים ומנהלות רבים התלוננו בעבר ובהווה כי מבחני המיצ"ב אינם כלי אפקטיבי לשיקוף הישגי התלמידים. המיצ"ב גרם לפופוליזם ולחצים מיותרים על המנהלים, מצד הרשויות המקומיות והמפקחים ממשרד החינוך". בנוסף לכך, תחת כהונתו של בנט בתור שר חינוך, מקצועות המדעים המדויקים קיבלו תיעדוף בחשיבותם בכל הנוגע להתייחסות המשרד לתוצאות התלמידים הנבחנים במקצועות הללו, מהלך שיצר מנוף לחץ נוסף על בתי הספר לדחוק בתלמידיהם להצליח במבחנים ולאו דווקא להעמיק בלימודיהם.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website