משרד הכלכלה יממן 40% משכרם של מתמחים מאוכלוסיות מיעוטים במפעלים עתירי ידע

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה תקצה כ-13 מיליון שקלים לטובת עידוד מעסיקים בתעשיות עתירות הידע לקלוט מתמחים מהאוכלוסייה הערבית, הדרוזית, הבדואית והצ’רקסית, שלומדים או למדו מקצועות טכנולוגיים, מדעיים או הנדסה. הסיוע יינתן בהשתתפות בעלות שכר העובד החדש עד 16,000 שקלים לתקופה של 18 חדשים.

במשרד הכלכלה והתעשייה אומרים כי המסלול מיועד לעסקים המסווגים כטכנולוגיית עלית, מעורבת עלית או שירותים מתקדמים כמו תעשיית התרופות, האלקטרוניקה, ציוד תעשייתי, ציוד רפואי, שירותי מחשוב וכו’.

התכנית תפעל במתכונת של כל הקודם זוכה ועד גמר התקציב. שיעור הסיוע יעמוד על 40% מעלות שכרו של העובד והמענק מותנה בהעסקה של שני מתמחים או יותר בחצי משרה לפחות, ובתשלום שכר שלא יפחת מ 6,890 שקלים ברוטו למשרה מלאה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנהל הרשות להשקעות, שלמה אטיאס הסביר כי "שילובם של מתמחים מאוכלוסיית המיעוטים או בוגרי תואר שזו עבודתם הראשונה בתעשייה עתירת הידע, הינה משימה חברתית-כלכלית חשובה. המסלול נועד לקדם את אוכלוסיית המיעוטים ולתת לה  הזדמנות שווה בצבירת ניסיון תעסוקתי, שיקדם את המתמחים בעתיד ויפתח עבורם דלתות לשילובם בתעשיות עתירות הידע".

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ אמר על התוכנית: "כחלק ממדיניות משרד הכלכלה ליציאה ממשבר הקורונה, אנו מתמקדים באוכלוסיות המוחלשות שנפגעו הכי הרבה מהמשבר, זאת, על מנת למנוע תרבות אבטלה באוכלוסיות אלה. משבר הקורונה יצר  הזדמנות להשקיע ביצירת מקומות תעסוקה באוכלוסיות המיעוטים, ובכך, למזער את פערי שוויון המתקיימים גם בשוק העבודה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website