משרד הכלכלה יקצה 46 מיליון ש”ח לשילוב אוכלוסיות נבחרות בשוק העבודה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה מעמידה השנה 46 מיליון שקלים לעידוד עסקים לקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך. בשנת 2018 אושרו 46 בקשות במסגרת התוכנית, בהיקף של למעלה מ-32 מיליון שקלים, אשר הביאו לקליטתם של 459 עובדים ועובדות חדשים בשוק העבודה, מתוכם 287 חרדיות וחרדים ו-157 עובדות ועובדים בני המיעוטים בחברה הישראלית.

‘תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל’ המכונה גם בעקבות החלטת הממשלה שכוננה אותה ‘4.17’,  מתמרצת מעסיקים לקלוט עובדים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך: חרדים, בני החברה הערבית, הדרוזית, הבדואית והצ’רקסית, אנשים עם מוגבלויות, הורים יחידים ותושבי אזורי עדיפות לאומית.

"מסלול זה חיוני לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה נבחרות" אמר ד"ר נחום איצקוביץ מנהל הרשות להשקעות. "השאיפה של הרשות להשקעות לייצר אפשרויות בהן השכר יהיה לפחות 70% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו למעלה מ-7000 ש"ח לחודש. מניסיון המסלול בשנת 2018 אכן ניתן להגיד כי רמת השכר שהמעסיקים מציעים גבוהה יותר מבעבר ואיכות המשרות השתפרה לעומת שנים עברו. שינוי המדיניות בעניין זה הוכיח עצמו כנכון. ככל שקבוצות עובדים אלו ישתלבו מהר וטוב בשוק העבודה, תהיה לשילוב זה תועלת עצומה לחברה והתעשייה הישראלית ולעובדים עצמם".

הסיוע ניתן לחברות מתחומי התעשייה והשירותים בגין קליטת עובדים חדשים מקבוצות היעד, לרבות עובדים שנקלטו כבר החל מיולי 2018. ההתמודדות לקבלת הסיוע היא תחרותית, וסכום הסיוע עבור כל עובד הינו 20% בממוצע מעלות שכרו משך 30 חודשים, כאשר במקרים מסוימים יהיו זכאים המעסיקים אף לסיוע גדול מכך.

לתוכנית שני מסלולים: מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים עבור מעסיקים מאזורי עדיפות לאומית וירושלים, במסגרתו נדרש המעסיק להתחייב להעסקה של מינימום 5 עובדים חדשים, כאשר לפחות 70% מהם יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, והשכר ברוטו המינימאלי לעובד לא יפחת מ-75% מהשכר הממוצע במשק.

המסלול השני מיועד למעסיקים מכל רחבי הארץ ובמסגרתו הם נדרשים להתחייב  להעסקה של מינימום 5 עובדים חדשים, כאשר לפחות 90% מהם מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך והשכר ברוטו המינימאלי לעובד לא יפחת מ-70% מהשכר הממוצע במשק. במקרים מסוימים ניתן להעסיק במסלול זה פחות מ-5 עובדים חדשים או לזכות בסיוע גבוה יותר.

את הבקשות לסיוע ניתן להגיש דרך אתר רשות ההשקעות עד ל-23 במאי, כשבכוונת הרשות לקיים עד אז כנסי הסברה ומידע למעסיקים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website