משרד העבודה והרווחה יסבסד הכשרת מטפלות במעונות לגיל הרך

משרד העבודה והרווחה ייתן מענקים למפעילי מעונות היום המסובסדים עבור הכשרה מקצועית למטפלות. לפי הודעת המשרד, המפעילים המורשים (ויצ"ו, נעמ"ת, אמונה ועוד) יקבלו אלפיים ש"ח עבור כל מטפלת המועסקת על ידם שתשתתף בהכנה לקבלת תעודת מקצוע "מחנכת-מטפלת במסגרות לגיל הרך" (מטפלת סוג 1), הדרג הבכיר יותר של המטפלות, אותה יערוך הארגון עצמו.

ההכשרה היא במסלול אקסטרני חדש, כשההכשרות הן פנימיות ומבוצעות על ידי הארגונים המפעילים. בסיומה ייערך מבחן ההסמכה של האגף להכשרה מקצועית במשרד, בנגישות והקלה למחנכות-מטפלות המועסקות בפועל במעונות היום המוכרים על ידי האגף.

"עד שמשרד החינוך יסכים לקבל לידיו את הפדגוגיה בתחום הגיל הרך, אני אעשה הכל, על מנת לשפר את איכות הטיפול בפעוטות" אמר השר חיים כץ, "כחלק מהרפורמה להרחבת היצע המעונות והידוק הפיקוח על השירות הניתן בהם, נתגמל מפעילים שיבצעו קורסי הכשרה למטפלות וישדרגו את התמקצעותן בתחום החינוך לגיל הרך".

ההכשרות מתבצעות בהתאם לחומר הלימודי המפורסם באתר המשרד ולנדרש בבחינה. המשרד יעודד הכנת והכשרת מחנכות-מטפלות לקבלת תעודת מקצוע "מחנכת-מטפלת במסגרות לגיל הרך" ע"י תמריץ כספי. המפעילים שיכשירו ויכינו מחנכות-מטפלות לקבלת תעודת המקצוע יקבלו תמריץ כספי ע"ס 2,000 ₪ עבור כל מחנכת-מטפלת שתעבור את המבחן בהצלחה ואשר תחזיק בתעודת גמר אליה תהא זכאית ממועד פרסום קול קורא זה.

הכשרת המחנכות-מטפלות נעשית במסגרת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, שיכנס לתוקף בשנת הלימודים הקרובה (ספטמבר 2019) באופן מדורג. מטרתו של חוק הפיקוח, לדאוג לשלומם ולבטיחותם של הילדים והענקת סביבה חינוכית וטיפולית הולמת לפעוטות תוך מילוי צרכיהם. בימים אלו, נערך האגף לקראת החלת חוק הפיקוח ומתן אישור ראשוני למפעילי מסגרות בהן שוהים 7 ילדים ומעלה בגילאי לידה-3.

אמיר מדינה, ראש אגף מעונות יום בזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, אמר כי "האגף רואה חשיבות רבה באיכות אנשי המקצוע בגיל הרך והשפעתם על התפתחותם התקינה של התינוקות והפעוטות במסגרות החינוכיות. שירותי ההכנה וההכשרה יינתנו בהתאם לחומר הלימודי של המשרד. תעודת מקצוע "מטפלת סוג 1" – תינתן לכל מחנכת-מטפלת אשר תעמוד בדרישות."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website