משרד העבודה מבקש להתיר 25 שעות עבודה נוספות בשבוע

בכוונת משרד העבודה לפרסם היתר כללי שירחיב את האפשרות להעסיק בשעות נוספות ב-25 שעות נוספות בשבוע, וזאת על רקע העלייה בתחלואה והסגר הכללי, שיצרו מחסור בעובדים. המשרד פרסם היום את טיוטאת ההיתר להיערות הציבור עד יום רביעי בשבוע הבא.  תוקף ההיתר יהא עד ל-31 לאוקטובר 2020.

על פי ההיתר המוצע, אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות. תתאפשר העסקת עובדים במשך עד 14 שעות עבודה יומיות (כולל שעות נוספות) – עד 8 פעמים בחודש. מכסת השעות הנוספות החודשית לא תעלה על 90 שעות.

ההנחיות החדשות הן על רקע מאות אלפי עובדים הנדרשים כיום לבידוד, וכן על רקע הבעיה של הורים עובדים רבים לצאת לעבודה כתוצאה מסגירת מערכת החינוך והנחיות הסגר או בשל בידוד. לפיכך, מציינת טיוטת ההיתר – העומס המוטל כיום על יתר העובדים, גדל.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מטיוטת ההיתר הוחרגו ענפי הבניין וההיסעים לאור העובדה שמדובר בענפים שקיים לגביהם סיכון בטיחותי מוגבר. באשר לענף ההובלות, ההיסעים והתחבורה הציבורית, ישנן כיום גם הגבלות על שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים מתוקף תקנות התעבורה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website