משרד הרווחה ימשיך להעסיק את מאבטחי ‘אבידר’ עד סוף ינואר

נאמני חברת "ביטחון שירותים אבידר" הודיעו לבית המשפט כי הגיעו להסכמות עם משרד הרווחה, לפיהן תימשך העסקתם של עובדי החברה בשירות המשרד עד למועד סיום ההתקשרות החוזית בסוף חודש ינואר. הסכמות אלה גובשו אחרי שבית המשפט הטיל צו מניעה זמני בנושא על משרד הרווחה עד לדיון שאמור היה להתקיים אתמול.

כזכור, חברת האבטחה והשירותים נכנסה לחובות עתק והוצא לה צו הקפאת הליכים. הנאמנים, ד"ר שלמה נס ורו"ח שלומי פיליבה, פנו לבית המשפט מחשש שהפסקת ההתקשרות עם המשרד, לקוח גדול של החברה, עלול להוביל ל"מפולת" ולאבדן אתרים נוספים, וכי מתן רשות למשרד הרווחה להחליף נותני שירות יזיק לפוטנציאל יציבות החברה ועובדיה.

עוד הסכימו הצדדים כי עובדי החברה המועסקים באתרי משרד הרווחה יהיו זכאים לקבל מלגה מהביטוח הלאומי עבור שכר דצמבר 2019 ועבור עבודתם בשבוע הראשון של חודש ינואר. עובדי אבידר יהיו זכאים גם לקבלת מקדמה עבור שכר ינואר 2020 מנאמני חברת אבידר, כיתר עובדי החברה.

בנוסף, הגישו נאמני החברה בקשה נוספת למתן צו מניעה זמני, הפעם לחברה לניהול התחנה המרכזית בתל אביב ולחברת "תפוז ייזום ופיתוח תחנות", לאחר שגם אלה ביקשו לסיים את התקשרויותיהן עם אבידר ואיימו כי יעסיקו במקומם עובדים של חברת אבטחה אחרת. נכון לרגע זה לא ברור מה יעלה בגורל החברה ועובדיה במקומות אלה, וכן מה יעלה בגורל עובדי החברה לאחר סיום ההתקשרויות החוזיות עם משרד הרווחה בעוד כשבועיים.

בשבוע שעבר, הוציא בית המשפט המחוזי בחיפה צו הקפאת הליכים ומינתה נאמנים לחברת השמירה והשירותים, שמעסיקה כ-1,600 עובדים, לאחר שהחברה נכנסה לחובות של מעל ל-74 מליון שקלים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website