מתווה הברקזיט של ראש ממשלת בריטניה נפל בפרלמנט בפער של 230 קולות

בפער של 230 קולות, נפל הערב (שלישי) מתווה הברקזיט של ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי. מדובר בתבוסה הקשה ביותר בהיסטוריה של הפרלמנט האירופי, ונכון לרגע זה לא ברור לאן יוביל סירוב הפרלמנט לקבל את מתווה הברקזיט.

הפרלמנט צריך לאשר כל מתווה הסכם עם האיחוד האירופי. ללא הסכם המאושר בידי הפרלמנט בריטניה תמצא עצמה מחוץ לאיחוד האירופי ללא הסכם – מצב שלפי ההערכות יפגע במצבה הכלכלי של בריטניה באופן משמעותי, והאיחוד האירופי יאבד גישה לשוק גדול למדי. לכן, הוחלט באיחוד האירופי לאפשר זמן נוסף למשא ומתן בפרלמנט הבריטי, זאת כדי להביא להסכמה שתאפשר למתווה לעבור בהצבעה. האיחוד התחייב שלא לזוז מהתנאים שהציב במסגרת המתווה הסופי אליו הגיעה תרזה מיי, ונכון לכרגע לא ברור אם יהיה מוכן לפתוח את המתווה למשא ומתן מחודש.

במידה והאיחוד האירופי לא יהיה מוכן לפתוח מחדש את המתווה למשא ומתן ,יצטרך הפרלמנט הבריטי לבחור בין החלופה של יציאה מהאיחוד ללא הסכם, או בקיומו של משאל עם מחודש. במקרה שבו הפרלמנט לא יצליח להסכים על המתווה אליו הגיעה מיי, והאיחוד האירופי לא יסכים לפתוח את התנאים למשא ומתן מחודש, ייאלץ הפרלמנט להכריז על כך שלא יצליח לעמוד בדרישה לקיים את הברקזיט, ויאלץ להכריז על משאל עם מחודש.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website