מתי אבות יכולים לצאת לחופשת לידה ולכמה זמן?

תלמה אליגון כתבה את אחד משירי הילדים הפופולארים בישראל "אבא שלי" על אבא חזק וגדול, עם סולם ש"מגיע כמעט עד שמיים … ואבא שלי הוא הטוב מכולם / ואבא שלי הוא הכי בעולם". היום, אבא הוא לא רק הכי טוב בעולם והכי חזק אלא הוא גם יכול לשהות בחופשת לידה.

חוק עבודת נשים נולד בשנת 1954, לפני שני דורות, כשעדיין התפישה ששלטה בכיפה (לפחות ברוב המשק הישראלי ובוודאי ברוב העולם של אז) היתה שהאישה היא גם עובדת וכן נושאת על גבה את כל עול הבית והמשפחה. עם הזמן, נוספו לחוק חשוב זה יותר ויותר זכויות שבאות להסדיר לא רק את עבודתן של נשים, אלא גם את זכויותיהם (וחובותיהם) של אבות להשתתף במלאכה מרתקת זו.

מהי חופשת אבהות?
חופשת אבהות מוסדרת בחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954 ולפיה, עובד רשאי להיעדר עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו לפי חלוקה להלן:

שלושה ימים ראשונים – על חשבון החופשה השנתית של העובד ואם אין לעובד מכסת חופשה צבורה אז הוא זכאי לצאת לחופשה ללא תשלום.

לעניין שני הימים הנותרים – מעמדם יהיה כימי מחלה בגובה של 50% משכרו היומי של העובד.

היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג
עובד גם רשאי לזקוף עד 7 ימים של היעדרות בשל טיפולים או בדיקות הקשורות להריון של בת זוגו או בשל הלידה, על חשבון מכסת ימי המחלה הצבורה שלו.

חשוב – במניין שבעת הימים הללו יבואו בחשבון גם שני ימי המחלה מנויים בחופשת האבהות כאמור (את היומיים האלה אי אפשר לקחת פעמיים).

מתי אב זכאי לצאת לחופשת לידה?
עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית בתקופת חופשת הלידה המגיעה שנותרה מתום ששת השבועות שלאחר יום הלידה, בתנאים הבאים:

התנאי הראשון, אשתו של העובד, האם הטריה, הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה לאחר תום של לפחות שישה שבועות מיום הלידה.

חשוב – לפי פסיקת בית הדין לעבודה, הויתור צריך להיות בכתב לא רק למען המצאת הראיה למעסיק בדבר אמיתות רצון בן הזוג לצאת לחופשת לידה במקום בת זוגו אלא גם למען הסר ספק בדבר גמירות דעתה של בת הזוג לוותר על זכותה למיצוי חופשת הלידה.

התנאי השני, כי העובדת, האם, חזרה לעבודתה בפועל.

לכמה זמן יכול לצאת העובד לחופשת לידה?
חופשת הלידה החלקית של העובד לא תעלה על 14 שבועות גם אם הוא עבד אצל מעסיקו או באותו מקום עבודה פחות מ – 12 חודשים עד יציאתו לחופשת הלידה ובלבד שאשתו עבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשת לידה (כלומר: למעשה, העובד "יורש" את הזכות של בת הזוג ולכן די בכך שהיא צברה ותק של 12 חודשים).

מה קורה עם צבירת זכויות סוציאליות בזמן חופשת הלידה של האב?
אומנם המעסיק פטור מתשלום שכר עבודה אך נצברות לעובד זכויות כמו דמי הבראה, חופשה ומחלה וכן ותק לצורך חישוב פיצויי פיטורים. בגין תקופה זו על המעסיק גם להמשיך ולהפריש לעובד לפנסיה.

האם המעסיק רשאי למנוע מעובד לצאת לחופשת לידה?
לא. יציאתו של העובד לחופשת לידה נתונה לבחירתו של העובד בלבד ולמעסיק אסור למנוע מהעובד לצאת לחופשת לידה. בנוסף, המעסיק מנוע מלפטר את העובד אלא בחלוף 60 יום משובו מחופשת הלידה אלא אם קיבל היתר לכך ממשרד העבודה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website