מתי עובדת יכולה לקצר או להאריך את חופשת הלידה ובכמה זמן?

השבוע פורסם ברשתות החברתיות כי עוזרתה של שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, הגיעה לישיבת עבודה יומיים לאחר שילדה במזל טוב, יחד עם התינוק.

גם מבלי להביע דעה מקצועית או אישית על היכולת של עוזרתה של שרת המשפטים לבוא לעבודה בשוך יומיים מצאתה מחדר לידה, הרי שחוק עבודת נשים אוסר על שובה של אם לעבודה לפני תום שישה שבועות מרגע הלידה, וזאת גם אם היא מאוד רוצה לשוב לעבודה.

שוק העבודה בישראל מתאפיין בחוקים מתקדמים שנועדו להביא לשוויון בין נשים וגברים עובדים. אחד מהחוקים הראשונים שחוקקו היה חוק שיווי זכויות האישה (1951) ואחריו בא חוק עבודת נשים (1954). חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (1988), חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (1996) והחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים (2008) משלימים את התמונה.

חופשת לידה והורות – מהי?

חופשה הניתנת לעובדת היולדת למשך 26 שבועות, לעובדת עם ותק של מעל ל-12 חודשים במקום העבודה (14 שבועות בתשלום של קצבת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ו-12 שבועות ללא תשלום).

עובדת רשאית לקחת שבעה שבועות מתוך חופשת הלידה של 26 השבועות במהלך ההיריון ולקראת סופו – לפני הלידה, לפי רצונה. עובדת עם ותק של פחות מ-12 חודשי עבודה זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות.

האם העובדת מקבלת שכר בתקופת חופשת הלידה וההורות?

במהלך חופשת הלידה העובדת אינה מקבלת שכר אלא דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. דמי הלידה נגזרים משכר העבודה של העובדת.

ומה עם צבירת זכויות סוציאליות?

אומנם המעסיק פטור מתשלום שכר עבודה אך נצברות לעובדת זכויות כמו דמי הבראה, חופשה ומחלה. בגין תקופה זו על המעסיק גם להמשיך ולהפריש לעובדת לפנסיה.

מי רשאית לקצר את חופשת הלידה?

עובדת המועסקת לפחות 12 חודשים במקום העבודה רשאית לקצר את חופשת הלידה, כך שזו לא תארך 26 שבועות אלא 15 שבועות בלבד.

בנוסף, עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה אפילו יותר, כך שזו לא תארך אפילו 15 שבועות אלא  6 שבועות בלבד מיום הלידה; וזאת, אם בן זוגה מחליף אותה ביתרת חופשת הלידה שלא נוצלה על ידה.

העקרונות שביסוד החקיקה הזו הם שני עקרונות מגינים (שהם "קוגנטיים", לא ניתן להתנות עליהם) – טובת הילוד שמחייבת שיהיה איתו אדם קרוב (אם או אב) לפחות 15 שבועות, וטובת האם – שנוכח החוויה הפיסית והרגשית שעברה רצוי וראוי שתנוח לפחות 6 שבועות.

מעסיק אשר מקבל מעובדת הודעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה – לא יכול לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהעובדת הודיעה לו.

מתי אפשר להאריך את חופשת הלידה וההורות בתשלום?

בלידת תאומים זכאית היולדת להארכת חופשת הלידה בתשלום בשלושה שבועות עבור כל תינוק. כך למשל, עובדת היולדת תאומים זכאית לחופשת לידה בת 18 שבועות בתשלום במקום 15 שבועות ועובדת היולדת שלישיה זכאית לחופשת לידה בת 21 שבועות בתשלום.

בנוסף, במקרה בו יולדת, שהיא או התינוק שילדה נאלצים להישאר בבית החולים או לחזור אליו לאשפוז למשך 15 יום לפחות בתוך חופשת הלידה, היא זכאית להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה.

האם אפשר להאריך את חופשת לידה לא בתשלום?

עובדת יולדת רשאית להאריך את חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום. משך חופשת הלידה ללא תשלום שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה במקום העבודה או אצל אותו מעסיק, ולא יותר משנה מיום הלידה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website