נוהל חדש: קבלן שיקבל 2 צווי בטיחות בשנה – יושעה ממכרזים ממשלתיים

אגף החשב הכללי באוצר פרסם היום (חמישי) לראשונה קריטריונים הקובעים כי קבלנים שבאתריהם נתנו בתקופה של שנה 2 צווי הפסקת עבודה בגין תאונות קשות או קטלניות, או בגין ליקויי בטיחות חמורים, יושעו למשך שנה ממאגר הקבלנים הממשלתי ולא יוכלו להשתתף במכרזי בנייה ממשלתיים בתקופה זו. שינוי זה הוא חלק כחלק מיישום ההסכם שחתמה הממשלה מול יו"ר ההסתדרות במטרה להגביר את הבטיחות העובדים בענף הבניין.

"מדובר בצעד נוסף במאבק להגברת הבטיחות בענף הבנייה, אחד המאבקים החשובים שהובילה ההסתדרות בשנים האחרונות" מסר הבוקר יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן. "המדינה הכירה בחובתה ובאחריותה להסדיר את הנושא, אך תפקידנו לוודא שההסכמות שהגענו אליהן אכן מתבצעות בשטח ומביאות לשיפור בנושא הבטיחות. הסנקציות נגד קבלנים אשר באתריהם התגלו ליקויים חמורים, יטיבו בסופו של דבר עם הענף, אשר רובו ככולו מורכב מבעלי מקצוע שהבטיחות היא נר לרגליהם".

על פי הקריטריונים החדשים, אשר ייכנסו לתוקפם ב-15 בפברואר, קבלן מוכר אשר ניתנו לו שני צווי הפסקת עבודה או יותר במהלך שנה, יושעה למשך שנה ממאגר הקבלנים הממשלתי. במהלך תקופת ההשעיה, יפסיק להיות קבלן מוכר ולא יהיה רשאי להשתתף במכרזים של משרדי הממשלה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות או לחתום על חוזה ביצוע בהתאם לזכייה במכרז. הקבלן יהיה רשאי לבקש להירשם מחדש כקבלן מוכר, רק בתום תקופת ההשעיה.

כמו כן, קבלן שאינו קבלן מוכר ויבקש להיכלל במאגר הקבלנים הממשלתי, ושבמהלך שנה עד למועד הגשת בקשתו ניתנו לו שני צווי הפסקת עבודה ומעלה – בקשתו תידחה על הסף. דבר ראשון פנה לאוצר לברר האם הקריטריונים החדשים יחולו רטרואקטיבית על קבלנים שקיבלו צווי הפסקת עבודה בשנה החולפת – אך טרם נתקבלה תשובה.

יש לציין, כי בעוד שצווי הפסקת עבודה בגין תאונות קשות וקטלניות ניתנים מאז אוגוסט 2016, בעקבות חקיקה שהובילו חברי הכנסת אלי אלאלוף (כולנו), עבד אל חכים חאג’ יחיא (רע"ם) ואיל בן ראובן (התנועה) – רק באוקטובר האחרון הסדירו במינהל הבטיחות הנחיות להטלת צווי הפסקת עבודה באתרי בניה בגין ליקויים בטיחותיים. אלו – נכנסו לתוקף מאמצע נובמבר, אז נחתם הסכם הבטיחות מול ההסתדרות, והמנהל ביצע שורה של מבצעי אכיפה.

"הגבלת האפשרות של חברות קבלניות בעלות רקורד בטיחותי שלילי לזכות במכרזים ממשלתיים היא צעד חשוב ומתבקש" מסרה עו"ד הדס תגרי, מייסדת הקבוצה למאבק בתאונות בניין, " אך הקריטריונים שנקבעו הם מינימליים ביותר, בפרט בכל הנוגע להפרות בטיחות, כאשר רק הפרות בטיחות שהביאו לסגירתו המוחלטת של אתר בנייה נלקחות בחשבון על פי הנוהל"

עוד הוסיפה תגרי בהקשר זה כי "חיוני שמשרד העבודה והרווחה יבהיר כיצד הוא מתכנן ליישם את נוהל הפסקת עבודה באתרי בנייה ובפרט האם יפרסם באופן פומבי צווים אלה – דבר שלא נעשה עד כה – כדי שניתן יהיה לקיים מעקב ציבורי אחר החברות הקבלניות הרשלניות ויישום הנוהל החדש לגביהן. יש לקוות כי לכשייושם הנוהל החדש יהיה בכך לתמרץ את החברות הקבלניות להקפיד על שמירה על בטיחות העובדים, וכי לא יתאפשר יותר המצב המקומם בו חברות קבלניות שמספר תאונות קטלניות התרחשו באתריהן בתוך פרק זמן קצר – כגון אלקטרה בנייה וסולל בונה – זוכות במכרזים ממשלתיים".

נשיא התאחדות בוני הארץ, רוני בריק מסר בתגובה: "מדובר בהחלטה פופוליסטית נוספת של הממשלה שהוסיפה חטא על פשע. לא יתכן במדינת חוק, מתן עונש למי שטרם הוכחה אשמתו. חובת החפות עומדת לכולם, ולא רק למי שלמדינה מתחשק לתת אותה. לא יתכן כי הממשלה תפגע בעסקים ובמקומות עבודה של עשרות אלפי עובדים בענף, לפני ביצוע חקירה. הרי הוכח כבר בלא מעט תאונות עבודה, שהן קרו באשמתו של עובד או קבלן משנה שהתעלם מהוראות הבטיחות, למרות שהן ניתנו לו בברור על ידי הקבלן ולמרות שהקבלן סיפק לעובדים את ציוד הבטיחות.

בנובמבר 2018, לאחר שאיימה ההסתדרות בשביתה כללית במשק בנושא הבטיחות בעבודה ובענף הבנייה, הגיע יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן להסכמות עם שר האוצר משה כחלון, שר העבודה והרווחה חיים כץ ושר הבינוי והשיכון דאז יואב גלנט – לגבי צעדים להגברת הבטיחות בענף הבנייה. זאת, במטרה לצמצם משמעותית את היקף התאונות והפרות הבטיחות בתחום. על פי אתר מנהל הבטיחות נעשה עד כה שימוש מצומצם ביותר בסמכות זו בגין ליקויי בטיחות במקרים בהם לא ארעה תאונה.

ההסכמות כללו נושאים שונים, בהם הטמעת תקן אירופי לפיגומים, הגדלת מספר מפקחי העבודה, אכיפה מוגברת על תקרת שעות העבודה, הסדרת רישיון המנופאים, מינוי עוזרי בטיחות באתרי הבנייה וחובת השתלמות בטיחות בסיסית לעובדים באתרי בנייה. ערב השנה החדשה הוקמה גם יחידת פלס במשטרה לחקירת תאונות עבודה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website