נוסחת היציאה מהמשבר: השקעה של 1% מביאה לצמיחה של 2.7%

קרן המטבע ממליצה להגדיל את ההשקעה הציבורית בתשתיות לאומיות כדי להתמודד עם ההשפעות של נגיף הקורונה. בדוח שפורסם השבוע כותבים חוקרי הקרן כי ההשקעה "יכולה לעזור להחיות את הפעילות הכלכלית מההתמוטטות הגדולה ביותר בהיסטוריה העכשווית, וליצור מיליוני מקומות עבודה חדשים בטווח הקצר, ומיליונים נוספים בטווח הארוך".

לפי חישוב שערכו בקרן המטבע, הגדלת ההשקעה הציבורית בהיקף של 1% מהתמ"ג יכולה לחזק את הביטחון בהתאוששות ולהביא לצמיחה בתמ"ג של 2.7%. זאת בשל ‘המכפיל הפיסקלי’ – שגורם לכל שקל שמושקע לעודד פעילות נוספת ולעודד צמיחה. לפי קרן המטבע מכפיל זה אף גבוה יותר בתנאי משבר.

בנוסף תביא השקעה של 1% תמ"ג לעלייה של 10% בהשקעה פרטית, ולגדילת שיעור התעסוקה ב-1.2%, זאת במידה וההשקעה איכותית ונטל החוב הקיים לא מחליש את תגובת המגזר הפרטי לתמריצים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

השפעות הגדלת ההשקעה הציבורית ב-1% מהתוצר על הצמיחה, ההשקעה הפרטית והתעסוקה (מקור: הערכות קרן המטבע העולמית)

בתרגום למשרות, כל מיליון דולר שמושקע יכול לייצר בין 2 ל-8 משרות אם יושקע בתשתיות מסורתיות, או 5 עד 14 משרות אם יושקע במחקר ופיתוח, חשמל ירוק ובנייה מקיימת.

בישראל עוד אין תכנית

אם מתרגמים את המחקר למונחי המשק הישראלי, הגדלת התקציב להשקעה ב-13 מיליארד שקלים תעלה את התמ"ג ב-2.7%. במחצית הראשונה של השנה נרשמה צמיחה שלילית של 10.2%, הירידה הגדולה ביותר בתוצר בכל הזמנין. עם זאת, עד לא הוצגה תכנית משמעותית להשקעה בתשתיות ביחס למשבר.

בתכנית הכלכלית קיים סעיף האצת ופיתוח המשק, לו מוקצים סה"כ 4.5 מיליארד שקלים (כ-0.3% במונחי תמ"ג), כשחלק מהסכום הוא בהלוואות. תכנית זו כוללת האצת פרוייקטים בתחום התשתיות, דיגיטציה ולמידה מרחוק. רוב פרטי התכנית עוד טרם פורסמו.

במדינות אחרות בעולם כבר החלו להציג תכניות יציאה מהמשבר, כשהראשונות היו גרמניה וצרפת. על פי ה-OECD לאחר שלב ייצוב המשק בזמן התפרצות הנגיף, נדרשות המדינות להציג בתקופה הקרובה תכנית יציאה מהמשבר, בהן בנייה מחודשת של הכלכלה והשקעה בתשתיות ובהכשרה מקצועית.

תנאים אידיאלים להשקעה

"גם לפני המגיפה, ההשקעה הבינלאומית הייתה חלשה בעשור האחרון" כותבים עורכי הדו"ח, "וזאת למרות דרכים וגשרים מתפוררים בחלק מהמדינות המתקדמות, וצרכים דחופים בתשתיות תחבורה, מים נקיים וסניטציה, בכלכלות המתפתחות".

במחקר מציינים כי הריביות הנמוכות, הקיפאון בו נמצא המגזר הפרט בשל סכנות המשבר ומספר המובטלים הגבוה הם התנאים הנכונים ביותר להרחבת ההשקעה: "חוסר הוודאות מדכא את ההשקעה הפרטית, לפיכך, במדינות רבות הגיע הזמן להשקעה ציבורית איכותית בפרויקטים בעדיפות גבוהה. אפשר לעשות זאת על ידי הלוואת כסף בעלות נמוכה".

עורכי המחקר מציינים כי השקעה בתשתיות לוקחת זמן ולכן יש להתחיל מפרויקטים שעוכבו ונמצאים בצנרת, או על ידי הקמת פרויקטים מהשנים הבאות. בקרן המטבע מציינים כי גם מדינות עניות שמתקשות להלוות כסף בגלל תנאי האשראי שלהן, שווה למצוא את הדרך להגדיל בצורה הדרגתית את ההלוואות להשקעה בתשתיות, תוך כדי תשומת לכך שמדובר בהם יכולים לעמוד בעלויות החוב וכי מדובר שבהשקעות שנבחרו בחוכמה.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website