נחתם ההסכם שמסדיר את פעילות עובדי המגזר הציבורי בזמן הסגר

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, והממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן, חתמו היום (ה׳) על הסכם קיבוצי שמסדיר את אופן העסקתם של עובדי המגזר הציבורי במהלך תקופת הסגר. ההסכם נחתם בתיאום יו״ר השלטון המקומי, חיים ביבס.

ההסכם ישמור על רמת השירות הציבורי הנדרשת בעת הנוכחית, תוך הקפדה על ההגבלות שנועדו לצמצם את עליית התחלואה. ההסכם ממשיך את רצף ההסכמים שנחתמו מאז פרוץ המשבר בחודש מרץ, ומהווה ביטוי נוסף לאחריות המגזר הציבורי על המשק בזמן המשבר.

חתימה על הסכם להסדרת פעילות המגזר הציבורי בסגר (צילום דוברות ההסתדרות)

על פי ההסכם, 50% מכוח האדם במגזר הציבורי ימשיך בעבודה במתכונת רגילה, בכפוף להגבלות החדשות. יתר העובדים יועסקו מהבית או במתכונת העסקה אחרת בכפוף למפורט בהסכם.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

המעסיקים יפעלו להגדיל את מספר העובדים המועסקים, תוך שינוי סדרי העבודה, על מנת לשמור על היקף השירות שניתן לציבור, ולהבטיח את העמידה בהנחיות משרד הבריאות. בין היתר, המעסיקים יוכלו להפריד בין קבוצות עובדים ולשנות את שעות העבודה הרגילות, באופן שמותאם להגבלות ובהתאם לצרכים שקשורים להפעלת כל גוף בתקופת החירום.

ההסכם ייכנס לתוקף החל מהיום (17.9), ועד לסיום חופשת הפסח (11.10). במהלך תקופה זו ישנם 7 ימי עבודה בלבד. הוא יחול על כלל המעסיקים במגזר הציבורי, ובהם: משרדי ממשלה (לרבות יחידות סמך) רשויות מקומיות, מועצות דתיות, חלק מהחברות הממשלתיות, מוסדות ההשכלה הגבוהה ותאגידים סטטוטוריים.

העובדים שעל אף המאמצים, לא יהיה ניתן להעסיקם בתקופת ההסכם, יישהו תקופה בהסדר מיוחד בחסות המעסיק ויהיו זכאים, לתשלום בגובה 70% משכרם. המעסיק יבצע הפרשות בגין התשלום לקרנות הפנסיה וההשתלמות על השכר שישולם כאמור, מנת לשמור על רציפות הזכויות של העובדים.

במקביל להבנות אלו, יו"ר ההסתדרות והממונה על השכר באוצר, הסדירו גם את מתכונת העסקתן של הסייעות בגני הילדים במהלך תקופת הסגר. הסייעות ימשיכו לעבוד באמצעות תוכנת ה׳זום׳, בדומה לגננות וכחלק מהצוות החינוכי.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "בעתות שגרה ובתקופת חירום, המגזר הציבורי הוא שותף חשוב להבטחת התפקוד התקין של המשק. המציאות שנכפתה על כולנו במשבר הנוכחי, הציבה את עובדי המגזר הציבורי בחזית המאבק בקורונה. הצוותים הרפואיים, גופי השירות לאזרח, מערכות הרווחה – כולם נמצאים שם לילות כימים כדי לטפל בנפגעי המשבר ולהחזיר את התקווה למדינת ישראל.

״אני גאה במגזר הציבורי שלנו ומתחייב שנמשיך למלא תפקיד מוביל ואחראי במשבר, כפי שעשינו מהיום הראשון. תודה לממונה על השכר, קובי בר נתן, על הסכם משותף נוסף שעוזר לשמור על רמת התפקוד של השירות הציבורי, ולאזן בין מגבלות הקורונה לבין הצורך ביציבות למעסיקים ולעובדים כאחד. שתהיה לכולנו שנה טובה יותר".

הממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן: "ההסכם שנחתם בתחילת חודש מאי, זכה לתגובות חיוביות מאוד לאור הצלחתו בהגדלת היקף השירות הניתן לציבור, תוך שמירה על בריאותם של העובדים ועל הוראות ‘התו הסגול’.

״הצלחת ההסכם התבטאה במתן כלי גמישות ניהולית במטרה להגדיל את מספר העובדים המועסקים, ומתן מענה לעובדים שלא ניתן להעסיקם. אני שמח שגם כעת, עם החלת ההגבלות החדשות על ידי הממשלה, נמשיך ליישם, בשיתוף ההסתדרות, כלי גמישות שיאפשרו את העסקתם של עובדי המגזר הציבורי ושיפור השירות לציבור, זאת לצד מענה כלכלי מאוזן לעובדי המגזר הציבורי שלא יוכלו לבצע עבודתם. כולי תקווה כי ניתן יהיה להטמיע כלי גמישות ניהולית לא רק בחירום אלא גם בשגרה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website