נציב שירות המדינה ונציג הציבור בוועדת גולדברג: “צ’יקו אדרי עבר את הפוליגרף בהצלחה”

 


“בעוד הם רואים הבדלים מהותיים ומשמעותיים בין הגירסאות”, מסבירים השניים שביקשו לאשר את אדרי “הרי לטעמנו מדובר בהבדלים הנופלים בתחום הראייה הסובייקטיבית השונה של הצדדים את מהות הפגישות והדגשים בהן. עמדתנו קיבלה חיזוק משמעותי מדברי המומחית לפוליגרף, שאמרה בפירוש כי מדובר בדברים שהם בתחום הסובייקטיבי ואינם ניתנים לבירור בבדיקת פוליגרף”. השניים מסכמים, “אשר על כן, אין אנו רואים סיבה שלא לקבל את הסבריו של המועמד שנשמעו סבירים ביותר והניחו את דעתנו”.


 


טרי והרשקוביץ’ הבהירו כי “גם אם היינו מקבלים את הטענה שהיתה סתירה משמעותית בין שתי הגירסאות, הרי המסרונים שהוחלפו בין המועמד לבין עו״ד פישלר בתאריך 22.11.2018 מחזקים את גירסתו של המועמד”. השניים מבקשים להדגיש, כי “הנסיון שנעשה להציג חליפת מסרונים זאת כנסיון נוסף של המועמד להשפיע על עדותו של רותם אך מחזקת את תחושתנו שיש כאן ניסיון לפגוע במועמדות המועמד בכל מחיר”.


 

טרי והרשקוביץ סבורים כי הטענה שאדרי ניסה להשפיע על עדות זאת נשמעת לא סבירה, שכן “טענותיו של רותם אינן חדשות, הן בוררו במח״ש, הועלו כשהמועמד עמד להתמנות למפקד מחוז ירושלים, וכשהיה מועמד לפיקוד על מחוז ת״א, ואח״כ כשהתמנה למנכ״ל המשרד לבטחון פנים”.


 


לסיכום, השניים אמרו כי “איננו רואים שיש בפגישתו של המועמד עם עו״ד פישלר כדי לשנות מההתרשמות הקודמת שהיתה לוועדה כולה שיש להמליץ על מינוי המועמד”.


 


אלא שלפי השניים הפגישה עם פישלר איננה סוף הסאגה ויש דבר נוסף שהתווסף – דו״ח מבקר המדינה על התנהלות המועמד בעת היותו ראש את״ן. “מימצאי דו״ח מבקר המדינה לא קבעו כי נפל פגם בטוהר מידותיו של המועמד. מדובר בכשל מערכתי ואי הקפדה על מינהל תקין בכל הקשור לאופן בדיקת הבקשות שהובאו ואי הנמקה מספקת, אבל במפורש לא פגיעה בטוהר מידות. אגב, גם את הכשל המערכתי קשה לקשור דווקא במועמד. אוי לו למפקד שאינו יכול לסמוך על אמרתם של הקצינים הכפופים לו”, מסכמים הרשקוביץ וטרי שסבורים כי אדרי ראוי לתפקיד.


 
Leave a Reply

Name *
Email *
Website