נקלעתם לחובות? אל תתעלמו: המדריך המלא להתמודדות עם חובות

רבים מאיתנו חווים מצבי משבר כלכלי, גדולים כקטנים, בהם אין באפשרותנו לעמוד בתשלומים הקבועים שלנו או שתשלומים נדחים שבצענו לא כובדו על ידי הבנק. במקרים רבים ניתן לפתור את הבעיות בהידברות פשוטה עם בעלי העסקים מהם רכשנו מוצרים או שירות. במקרים אחרים אנחנו נאלצים להתמודד עם חובות אשר הועברו לטיפול משפטי ולעתים אף הגיעו לכדי תביעות ופתיחת תיקים בהוצאה לפועל.

כיצד ניתן להתמודד עם מצבים כאלה, אשר עלולים להוביל לסחרור של התא המשפחתי ולאבדן עשתונות כולל ? התעלמות מהחוב מתוך מחשבה ש"אם לא ניגע ונתייחס שום דבר לא יקרה" רק תחריף את הבעיה. בטור זה נציג מידע בסיסי בנושא וכן אפשרויות פעולה שונות. בשבועות הקרובים נגיש לכם מידע נוסף על דרכים להתמודד עם חובות כמו התמודדות עם פשיטות רגל וחדלות פרעון ועוד.

כמה עקרונות בסיסיים

תחילה, חשוב לציין שכדי להתמודד באופן מיטבי עם חובות עלינו להקפיד על:

בירור תמונת מצב כוללת => יש לרכז בצורה מסודרת את המידע לגבי כל החובות הידועים הן מבחינת גובה החוב והן מבחינת הגורם לו חייבים את הכסף.

מהי יכולת ההחזר =>  מומלץ להכין דוח של הוצאות והכנסות, לבדוק אותם לעומק ולבחון כמה כסף אפשר להפריש בכל חודש כדי לשלם את החובות, כמו כן מומלץ לבצע בדיקה אם אפשר לגייס כסף.

מרוץ נגד הזמן => כאשר נוצר חוב ובייחוד כשהוא עובר לטיפול משפטי מתווספים לקרן החוב עלויות רבות ומשמעותיות שגורמות לתפיחתו בקצב גבוה (הצמדה, ריבית פיגורים, שכר טרחה עו"ד, הוצאות גבייה ועוד); בנוסף, כאשר החוב עובר למסלולי הגבייה השונים, הנושה יכול להטיל הגבלות ועיקולים לצורך גביית החוב. לכן, חשוב מאוד לטפל בחובות כמה שיותר מהר.

היכרות עם מסלולים לגבייה

בפתח הדברים יש להבחין בין מסלולי גבייה למסלולים של חדלות פירעון. במסגרת המסלולים מהסוג הראשון ההליכים נפתחים לבקשת זוכה (מי שחייבים לו את הכסף) והתכלית העיקרית שלהם היא גביית חובות. בניגוד להליכים אלו, בהליכי חדלות פירעון יש תכלית נוספת והיא לאפשר לחייב לפתוח "דף חדש" באמצעות הפטר מחובותיו, בסוף ההליך. כאשר לפונה אין אפשרות לשלם את חובותיו, כדאי לשקול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) – על כך נרחיב בטור נוסף.

לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב. ארכיון – למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: פלאש 90)

מסלול גבייה מנהלית

גבייה מנהלית מבוצעת מכוח פקודת המסים גבייה. מדובר בחוק שמעניק לגופים מסוימים סמכויות לגביית חובות באופן עצמאי, ללא הליך שיפוטי. החובות בהליך זה הם חובות שמוגדרים "מסים", לדוגמה" חובות ארנונה לרשויות מקומיות, חובות מים, חובות למוסד לביטוח לאומי ורשות המסים. בהליכים אלו, על החייב מוטל הנטל לפנות לזוכה להגיע להסדרים ונפרט על כך בהמשך.

אחרי שנשלחה דרישה בכתב בדואר רגיל, והחוב לא שולם, הנושה יכול לפעול בהליכי גבייה ישירים (עיקולים) לגביית החוב.

שימו לב – חל איסור על גבייה מנהלית של חובות שהתיישנו, וזו טענה שחשוב להעלות אותה כבר במכתב הראשון.  אם חלפו למעלה משבע שנים והזוכה לא נקט כל פעולה לגביית החוב ולא שלח התראות, החוב התיישן ואסור לגבות אותו. הנחיית יועץ משפטי לממשלה משנת 2012, מגבילה את נקיטת הליכי הגבייה המנהלית מצד הרשות לתקופה של עד שלוש שנים ממועד היווצרות החיוב ומשלוח מכתב הדרישה הראשון.

עוד נציין שיש הגבלות על שכר טרחה בגבייה מנהלית – תקנות  המסים (גבייה) קובעות שכר טרחה מקסימלי בגין פעולות הננקטות במסגרת גבייה מנהלית.

המרכז לגביית קנסות

המרכז הוא חלק מרשות האכיפה והגבייה והוא פועל מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, למשל,  קנסות שהטיל בימ"ש; קנסות מנהליים; דוחות משטרה; אגרות בימ"ש והוצאות למדינה.

אחרי שנשלחה התראה שנייה והחוב לא שולם המרכז יכול לפעול בהליכי גבייה (עיקולים והגבלות).

במקרים אלה ניתן לבקש בקשה לפריסת חוב תשלומים, דחיית מועד תשלום, הפחתת פיגורים. באמצעות בקשה בכתב בטופס מקוון או בפקס או בדואר. באתר המרכז לגביית קנסות יש הסבר מפורט על הטפסים הנדרשים ואופן הגשת הבקשה למרכז לגביית קנסות.

מערכת ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא הגוף הממשלתי לגביית חובות כספיים של גורם אחד למשנהו. במערכת ההוצאה לפועל יש שלושה גורמים מרכזיים – זוכה, חייב ורשם הוצל"פ. ההליכים והדיונים בהוצאה לפועל מתנהלים מול הרשם, שהוא הגורם המכריע. מרבית ההליכים נעשים באמצעות הגשת בקשות בכתב המובאות לעיון הרשם ולהחלטתו.

סוגי חובות בהוצאה לפועל הן:

 • פסק דין כספי: תיק שבו ניתן פסק דין כספי על ידי בית משפט המחייב את החייב בתשלום חוב.
 • שטרות: המחאה (צ’ק) או שטר שעבר זמן פירעונו וההמחאה לא כובדה או לא שולמה התמורה הקבועה בה. רשאי להגיש את ההמחאה/ השטר לביצוע בלשכת ההוצאה, בלי פסק דין.
 • תביעה על סכום קצוב: ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל ללא פסק דין כאשר מדובר בסכום קצוב וכאשר סכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪.
 • תיקים מיוחדים: מזונות, ביצוע בעין ומשכנתא.

מרגע שנפתח תיק בהוצל"פ והחייב לא פעל ולא שילם אותו בפרק הזמן המופיע באזהרה (20 יום ברוב המקרים), הנושה יכול להפעיל הליכי גבייה ישירים (עיקולים) ועקיפים (הגבלות). הליכי הגבייה קבועים בחוק ויש הגנות על החייב במטרה להבטיח את יכולתו להתקיים בכבוד.

גזירת כרטיס אשראי (צילום: shutterstock)

אפשרויות להתמודדות עם חובות

 גיוס כסף – ניתן להסדיר חובות באמצעות משא ומתן מול הזוכים

במקרים שבהם יש אפשרות לשלם כסף, עריכת הסדרים מול הזוכים או באי כוחם היא דרך הפעולה העדיפה לטיפול בחובות. חשוב לציין שניתן להגיע להסדרים בכל שלב – בין אם הזוכה החל לפעול בהליכי גביה, ובין אם לאו ואפילו אחרי שכבר נפתח תיק בהוצאה לפועל. למעשה, לעתים, אם מדובר בחוב שכבר משולם בהוצאה לפועל בצו תשלומים נמוך, אז יש לזוכה תמריץ להגיע להסדר שיאפשר קבלת תשלום משמעותי יותר.

ניתן ליצור קשר, טלפונית או בכתב, עם הזוכה או עם משרד בא כוחו, להסביר את מצבו של החייב ולהציע הצעת הסדר. הסדר יכול שיהיה לפריסת תשלומים ממושכת או לסילוק מוחלט של החוב תמורת תשלום מוגדר. במסגרת הסדר, ניתן לקבל הנחה ("תספורת") בסכום החוב (בייחוד אם מוצע תשלום אחד גבוה לסילוק החוב) .

חשוב מאוד – לפני ביצוע כל תשלום בפועל, חשוב לוודא ששני הצדדים חתמו על הסכם המפרט את תנאי ההסדר, לרבות:

 • שמות הצדדים; ואם נפתח כבר תיק הוצאה לפועל אז את מספרו.
 • סכום החוב הנטען, וסכום הפשרה (הסכום שהוסכם לפירעון מלוא החוב לרבות עלויות שנוספו לחוב כמו שכ"ט, הוצאות גבייה וכו’).
 • מועדי התשלום ואופן התשלום;
 • הערה ולפיה איחור בימים ספורים בתשלום לא תחשב הפרה של ההסכם;
 • הסכמה לעיכוב הליכים כל עוד החייב עומד בתשלומים;
 • התחייבות של הזוכה לעדכן את התשלומים בתיק ההוצאה לפועל ולסגור את התיק לאחר עמידה בהסכם.

שימו לב – חשוב לשמור את הקבלה להוכחת התשלום לאחר ביצוע התשלום ולשלוח אותה לזוכה או בא כוחו. כמו כן, צריך לוודא שהזוכה מעדכן את סכומי החוב בתיק ההוצל"פ וכן לוודא שתיק ההוצל"פ נסגר כשהחוב סולק במלואו.

מחיקת חובות במסגרת הליך הפטר בהוצאה לפועל (אפשרי להגיש עד 5.9.2019 בלבד)

הוראת שעה בחוק ההוצאה לפועל שנקבעה עד 5.9.19, מאפשרת לחייבים מוגבלים באמצעים שעומדים בתנאי ההליך, לקבל הפטר ולמחוק את חובותיהם ישירות בהוצאה לפועל (גם חובות שלא בהוצאה לפועל, למעט חוב מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה). בטור קודם הרחבנו על הליך זה, ראו כאן.

מהו צו תשלומים?

ניתן לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקבוע צו תשלומים בתיק הוצאה לפועל, לפי יכולתו של החייב. צו תשלומים הוא פריסה של החוב בתיק לתשלומים חודשיים. יודגש, גם כאשר החייב משלם, החוב ממשיך לצבור ריביות. למעשה, זהו החסרון הבולט במסלולים אלו : במקרים שבהם נקבע צו תשלומים נמוך, סכום ההחזר החודשי נמוך מאוד ביחס לחובות, ואף איננו מכסה את הריביות שנצברות, ולכן סכומי החוב לא רק שלא פוחתים, אלא תופחים. לכן, הליך זה רלוונטי כפתרון ביניים ולרוב אינו יעיל כפתרון כולל ארוך טווח. כשאין שום אפשרות (גם לא עתידית) לגייס כסף לפירעון החובות, יש לשקול הליך של פשיטת רגל, ועל כך נרחיב בטור נוסף.

איחוד תיקים? חייב מוגבל באמצעים?

כאשר מתנהלים נגד החייב כמה תיקי הוצאה לפועל, צווי תשלומים וההליכים ננקטים בכל תיק בנפרד החייב יכול להגיש בקשה לאיחוד כל התיקים שמתנהלים נגדו, כך שהתשלום וההליכים ייעשו במרוכז בתיק האיחוד.

במסגרת הליך זה, על החייב להפקיד מדי חודש תשלום חודשי לתיק האיחוד בלבד, כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל. תשלום זה יתחלק בין תיקי החייב לפי סכומי החוב בהם.

יודגש, שתיק איחוד אינו מגן באופן אוטומטי מפני עיקולים והליכים, אך ברגע שלחייב תיק איחוד יקשה להטיל נגדו הליכים כגון עיקול מיטלטלין, עיקול משכורת ועו"ש, ואם הליכים אלו קיימים לרוב ניתן לבטלם עם ביצוע התשלום הראשון לתיק האיחוד. יודגש, שמרגע שניתן צו איחוד, על החייב לשלם לתיק האיחוד בלבד וכל תשלום או הסדר באחד התיקים הפרטניים מהווה העדפת נושים אסורה. על פי חוק, יש לבטל את תיק האיחוד לפני הגעה להסדרים בתיקים הכלולים בו. כמו כן, יש להקפיד ולעמוד בתשלומים לתיק האיחוד כי אחרת ניתן יהיה ניתן לפזר את תיק האיחוד.

יש לציין כי תיקי מזונות ותיקים למימוש משכנתא אינם נכנסים לתיק האיחוד. כמו כן, במקרה שבו לחייב חוב לחברה משכנת בדיור הציבורי, הכנסת התיק לתיק האיחוד לא תמנע מהחברה המשכנת לפעול לפינוי החייב מדירת הדיור הציבורי.

יש שני סוגי תיקי איחוד תיקים:

האחד, איחוד תיקים יזום (3%)במקרה שבו החייב מסוגל לעמוד בתשלום חודשי של 3% מסך חובותיו, ניתן לבקש איחוד תיקים יזום. במסגרת איחוד תיקים יזום החייב משלם 3% מחובותיו בחודש לתיק האיחוד. השני, איחוד תיקים במסגרת הכרזה כחייב מוגבל באמצעים חייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום חודשי של 3% מחובותיהם, יכולים לבקש איחוד תיקים במסגרת הכרזה כחייב מוגבל באמצעים. כשחייב מוכרז כמוגבל באמצעים, ניתן באופן אוטומטי צו איחוד לתיקיו (אם יש כמה). חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים יירשם במרשם חייבים מוגבלים באמצעים הפתוח לעיון הציבור. כמו כן, כשניתנת הכרזה כחייב מוגבל באמצעים, הרשם רשאי להטיל על החייב את הגבלות שונות לרבות עיכוב יציאת החייב מהארץ; הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד בבנקים; והגבלת החייב מלהשתמש בכרטיסי חיוב ואשראי.

איך מגישים בקשות בהוצאה לפועל?

הגשת בקשות בכתב ללשכת ההוצאה לפועל – ידנית או בדואר ללשכה שבה התיק מתנהל. כדאי להגיש בקשות בשני העתקים כאשר עותק אחד מוחזר לחייב עם חותמת "התקבל" ואותו ניתן לתייק ולשמור. במקרים מסוימים יש אפשרות להגיש בקשות באמצעות פקס / אינטרנט. בכל בקשה, יש להגיש "טופס בקשה" שבו יש למלא את פרטי התיק ולסמן את הפעולה המבוקשת.

בנוסף לטופס עצמו, באפשרות החייב לכתוב בקשה בכתב, המציגה בפירוט את עילת הבקשה ואת מלוא הנימוקים התומכים בה.  כמו כן, לכל בקשה ישנם נספחים שצריך לצרף, לפי מהות הבקשה. במקרים מסוימים יש לצרף תצהיר החתום על ידי החייב באימות עורך דין, המאמת את הנתונים והטענות העובדתיים הנטענים בבקשה. בכל בקשה ראשונה המוגשת לתיק הוצאה לפועל, חובה לצרף צילום תעודת זהות.

שימו לב – שאלון וכתב ויתור על סודיות: לבקשה לאיחוד תיקים או לצו תשלומים או  לחייב מוגבל באמצעים – חובה לצרף שאלון וכתב ויתור על סודיות של ההוצאה לפועל וכן מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של החייב  (ראו הסבר ופירוט באתר ההוצאה לפועל). כמה דגשים למילוי שאלון בבקשה לצו תשלומים / איחוד תיקים / חייב מוגבל באמצעים:

 • סך הכנסות אינו עולה על סך הוצאות בסכום העולה על גובה התשלום המבוקש (וגם להפך יכול להיות בעייתי).
 • להסביר העדר יכולת כלכלית
 • לוודא שהמסמכים שמצרפים תואמים את המידע בשאלון – הוצאות, הכנסות, דו"ח סוציאלי ומצב רפואי.

————————————-

עו"ד נירה שלו היא מנהלת המחלקה המשפטית של עמותת "ידיד"

בכל שאלה בנושא התמודדות עם חובות וקשיים כלכליים ובכלל בנושא זכויות הנכם מוזמנים להתקשר לקו החם של עמותת "ידיד" 1-700-500-313

Leave a Reply

Name *
Email *
Website