נשיאת בית המשפט העליון פרסמה נוהל לטיפול במקרי ניכור הורי

סוגית הניכור ההורי תטופל לפי נוהל אחיד לכלל בתי המשפט לענייני משפחה ברחבי הארץ החל מה-25 באוקטובר. הטיפול יתבצע בהתאם לנוהל הוראת שעה שפרסמה בנושא נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות.

על פי הנוהל, כל "בקשת סעד דחוף להבטחת קשר" שעולה ממנה כי קיים חשש לפגיעה במוגנות הילד או לפגיעה בקשר בין הורה לילדו, כולל אי קיומם של הסדרי שהייה רציפים, תידון בבית המשפט בתוך שבועיים. הדיון יתקיים במועד זה בלי קשר לשאלה אם קיימת כבר החלטה של בית משפט בנושא הקשר בין הילד להורה.

נשיאי בתי המשפט המחוזיים וסגניהם יהיו אחראיים על קיום הנוהל בכל בית משפט. הנוהל יהיה בתוקף למשך שנה, בה הנשיאים ידווחו לנשיאת העליון על ביצועו.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפני כמעט שנה, בנובמבר 2019, פנו ארגוני נשים לנשיאה חיות שתתערב בפיילוט שהתחיל בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, שעל פי מידע שנחשף בעקבות בקשת חופש מידע, נכנס לתוקף ללא התייעצות עם מומחים וללא קריטריונים ברורים. הפיילוט מנוהל על ידי השופט ארז שני, וגם בו מתקיים דיון מהיר בכל בקשה שנוגעת לניכור הורי.

בתחילת ספטמבר דנה הוועדה לזכויות הילד של הכנסת בנושא. במהלך הדיון ביקרה ח"כ מיכל שיר (הליכוד) את הנהלת בתי המשפט על כך שהם טרם פרסמו את הנוהל.

על אף שלא עוגנה בחוק או במחקר האקדמי, תאוריית ה’ניכור הורי’ שהגה הפסיכיאטר האמריקני ריצ’רד גרדנר בשנות השמונים הפכה למקובלת בשיח המשפטי בסכסוכי גירושים. על פי התאוריה, כילד שהוריו התגרשו אינו מעוניין בקשר עם אחד מההורים, ה’אשם’ בדבר הוא ההורה השני המוגדר כ’הורה מנכר’. בשנים האחרונות משתמשים אבות רבים במושג זה בתביעות שנוגעות למשמורת והפחתת מזונות, תוך האשמת האם בהסתה נגדם שיוצרת את ה’ניכור’.

ממרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, נעמת ומנ"ע נמסר: "מדובר בנוהל שלא מחדש הרבה ביחס לחוק הסדר התדיינויות הקיים. כך למשל בקשת סעד דחוף שמובילה מעצם טבעה לדיון מהיר כבר קיימת בחוק עוד לפני הנוהל וכאמור לא היה צורך בנוהל כדי להפעילו. התקנת הנוהל היא לטעמנו יותר כניעה ללחצים של גורמים בעלי עניין. יחד עם זאת אנחנו שמחות שהנוהל שיצא בסופו של דבר, לפחות מאזן בין הצורך בשמירה על קשר בין הילד לשני הוריו לבין החובה לשמור על מוגנות הילד כעקרון עליון.

"הנוהל לא קבע חובה למנות שופט מוקד, כפי המצב בפיילוט במחוז תל אביב, ואנחנו מקוות שבתי המשפט במחוזות השונים לא יאמצו את הגישה הזו ויחזרו לעקרון המקורי והמרכזי של דיני המשפחה בישראל: משפחה אחת שופט אחד. כדי להבטיח שמי שיעסוק בבקשות האלה יהיה שופט שמכיר את כל מורכבות הסכסוך במקרה הקונקרטי ולא אורח לרגע".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website