נתוני הלמ”ס מראים סימנים שליליים: האם קטר ההיי-טק מתחיל להתעייף?

התעשייה הישראלית סובלת מעוד מכה: ירידה של 14% בייצור של תעשיית ההיי-טק המקומית בחודשים ספטמבר-נובמבר. כך עולה מדו"ח הייצור התעשייתי שמפרסם הלמ"ס. עם זאת, ירידה קלה במשרות העובדים ניכרת בכל חלקי התעשייה הישראלית. בחודשים ספטמבר-נובמבר ירדו מספר המשרות המוצעות בתעשייה ב-0.8% בממוצע.

המצב של שאר חלקי התעשייה שאינם היי-טק דווקא השתפר מעט, אבל מספר המשרות עדיין נמצא כאמור בירידה בכל חלקי התעשייה. הירידה החדה התרחשה דווקא בהיי-טק הישראלי, אבל גם בתעשייה המסורתית חלה ירידה של כמעט אחוז במספר המשרות הפנויות. עם זאת, מדובר בעלייה בפעילות התעשייתית לעומת החודשים שקדמו לספטמבר. לעומת החודשים יוני-אוגוסט, בהם צמחה התפוקה התעשייתית ב-1.1%, בספטמבר-נובמבר גדלה התפוקה ב-2.5%.

בהתאם לכך, מצב התעסוקה בתעשייה שאינה היי-טק השתפר מעט, אבל נמצא עדיין במצב של צמצום. לעומת קיטון של 1.6% במשרות בתעשייה שאינה היי-טק בחודשים יוני-אוגוסט, בחודשים ספטמבר-נובמבר חלה ירידה של 0.8% במשרות.

אותה המגמה ניכרת גם ביחס למספר השעות להם נדרשו העובדים. מספר שעות העבודה המשיך לקטון בחודשים אלו, אבל בקצב נמוך יותר. כך, לעומת ירידה של 5.2% במספר שעות העבודה בחודשים יוני-אוגוסט, בספטמבר-נובמבר חלה ירידה של 0.4% בלבד בתעשייה שאינה היי-טק.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website