נתוני צמיחה נמוכים במחצית השנייה של 2018: עליה של 2.2% בתוצר במשק

במחצית השנייה של שנת 2018 חלה צמיחה של 2.2% בתוצר במשק, כך על פי ההערכה הראשונה שפרסם היום (ראשון) הלמ"ס. מדובר ברמת צמיחה נמוכה יותר לעומת רמת צמיחה של 4.3% במחצית השנייה של שנת 2017. כך, על פי הנתונים, צמח המשק הישראלי ברמה של 2.8% בשנת 2018. מדובר בירידה קלה מקצב הצמיחה בשנת 2017 שעמד על 3.3%.

כאמור, מדובר בהערכה הראשונה שמתפרסמת ולכן סביר שהנתון הסופי יתעדכן בהמשך. עם זאת, במחצית השנייה של 2018 חלה עליה של 2.1% בהוצאות של משקי הבית ובתי עסק, כחצי מקצב הצמיחה שלה במחצית הראשונה של 2018. זהו נתון צמיחה נמוך למדי בהוצאה הפרטית.

במרבית הנתונים חלה עליה חוץ מאשר בהשקעות בנדל"ן, שם חלה ירידה של 4.1%, ובהשקעה בבניה למגורים חלה ירידה של 3% במחצית השניה. לעומת הזינוק במכירות כלי הרכב בינואר 2018, במחצית השניה חלה ירידה של 35.2%, מה שתרם לירידה בקצב הצמיחה.

לעומת זאת חל גידול של 4.2% בהוצאות ציבוריות של רשויות ממשלתיות ומקומיות, מה שפיצה במידה מסויימת על קצב הצמיחה הנמוך בהוצאה הפרטית, על אף ירידה מהמחצית הראשונה של השנה בה צמחה ב-5.9%. שיעור הגידול בהוצאה הציבורית על שירותים אזרחיים עמד על 6%, לעומת ירידה של 5.1% בהוצאות הביטחוניות של המדינה. הוצאות המדינה הן למעשה הגבוהות ביותר, והעלו את קצב הצמיחה.

גם המגזר העסקי צמח בתקופה זו ובייצוא הישראלי חלה עליה של 4.9%. עם זאת, נתון זה מכיל פער גדול בין ענפי הייצוא השונים. בעוד חלה עליה של 4.4% בייצוא השירותים ועלייה של 4.4% בייצוא החקלאי, הייצוא התעשייתי דווקא סבל מירידה של 3.1%.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website