סגור עקב רשלנות

משרד העבודה והרווחה סגר 37 אתרי בנייה במבצע פתע כלל ארצי שנמשך 48 שעות, עקב ליקויי בטיחות שהתגלו בהם. על פי המשרד, התנהל מבצע האכיפה במסגרת נוהל חדש שנכנס בהנחיית שר העבודה והרווחה חיים כץ לתוקף לפני כשבועיים, במסגרתו רשאים מפקחי בטיחות לסגור אתרי בניה בצו בטיחות בגין ליקוים גם ללא שאירעה תאונה במקום. "אני שב וקורא לקבלנים לקחת אחריות ולשמור על הבטיחות באתרי הבנייה. נמשיך לפעול ביד קשה נגד רשלנות" מסר השר כץ.

במסגרת מבצע האכיפה יצאו לשטח כלל מפקחי מינהל הבטיחות בימים שלישי עד חמישי למבצעים ממוקדים במשך 48 שעות. צוותי הפיקוח פשטו בו-זמנית על אתרי בנייה רבים במטרה לאכוף הפרות בטיחות חמורות ולהביא לסגירתם המידית של עשרות אתרים אשר עליהם הצטברו אינדיקציות להפרות מהותיות של חוקים ותקנות הבטיחות בעבודה.

עד כה נסגרו בעיקר אתרים ל-48 שעות במקרים של תאונות קשות ביותר או קטלניות בהתאם לחוק שהובילו חברי הכנסת איל בן ראובן, אלי אלאלוף ועבד אל חכים אחג’ יחיא. בחצי השנה האחרונה נערך פיילוט במסגרתו נסגרו 10 אתרי בנייה בעייתים למשך 30 יום. בחודש האחרון הורה השר חיים כץ להפוך את הפיילוט לנוהל קבוע, במטרה לתקן ליקויים בשטח בטרם יגבו חיי אדם.

אתר של חברת קבוצת אנרום בע"מ שנסגר במבצע אכיפה של משרד העבודה (ללא קרדיט)

הנוהל קובע שורת ליקויי בטיחות בגינם רשאים מפקחי המינהל לסגור אתרים גם אם לא ארעה בהם תאונה קטלנית, בין היתר: ביצוע עבודות בלא מנהל עבודה שמונה כחוק, שימוש בעגורן שלא נבדק בדיקה תקופתית, ריבוי משטחי עבודה ופיגומים שאינם מגודרים כראוי או שאינם יציבות ושהוקמו שלא כשורה, עבודה בקרבה מסוכנת לקווי  חשמל, ביצוע חפירה בלא התקנת אמצעים למניעת התמוטטות כחוק וכן "אתר בנייה בו נמצאו צבר של ליקויי בטיחות בתחומים שונים המעידים על אקלים בטיחותי מסוכן ואי ציות להוראות הבטיחות".

צווי הבטיחות ימסרו ידנית לאחראי הבניה במקום וכן יודבקו בו באופן גלוי, כך שיוכלו להתריע גם בפני העובדים והעוברים והשבים על קיומו של אתר הבניה המסוכן. הצווים יבוטלו רק במידה ומבצעי העבודה יודיעו בכתב על תיקון כלל הליקויים ויצרפו לכך  אסמכתאות להוכחת ביצוע הדרישות. מפקח משרד העבודה יידרש להגיע למקום תוך שני ימי עבודה ולוודא שאכן תוקנו התקלות, אלא אם כן שוכנע על סמך האסמכתאות שנמסרו לו שאכן תוקנו.  במקרה שבמהלך ביקור פיקוח נוכח מפקח עבודה כי קבלן הפר צו הפסקת עבודה, יתעד את ההפרה ויאסוף ממצאים לצורך הטלת עיצום כספי, התראה מינהלית או לצורך העברה להליך פלילי כנגד הקבלן.

אתר של חברת יהודה הלוי יזמות ובנייה בע"מ (אתר בירושלים) שנסגר במבצע אכיפה של משרד העבודה (ללא קרדיט)

אתר של חברת אוורסט נדלן הדרור בע"מ שנסגר במבצע אכיפה של משרד העבודה (ללא קרדיט)

פעילות זו מצטרפת למבצע אכיפה רב משתתפים נוסף שהתקיים החודש (7.11) ברמת בית שמש, אשר הוביל המשרד בשתי פעימות נפרדות. במהלך המבצע הופסקה העבודה לבנייתן של כ-300 יחידות דיור בעיר ואותרו כ-3 חברות כח אדם לאספקת שירותי מפעילי עגורנים, וחברה קבלנית מבצעת אחת אשר שלגביהן קיים חשד שפעלו ללא הרשיונות המתאימים. נוסף על כך, נתפסו מסמכים אשר מעידים על כך שחלק מהקבלנים פעלו בניגוד לסיווג הקבלני שלהם, דבר המהווה הפרה מצידו של רשם הקבלנים במשרד השיכון והבינוי, ויכול להביא להפסקתן המנהלית של העבודות במקום ולנקיטת אמצעי משמעת כנגד הקבלנים.

פעילות האכיפה ברמת בית שמש נערכה לאור היקפי הבנייה הנרחבים בה, בין היתר בשל העובדה שבאתרים רבים בשכונה הצטברו אינדיקציות להפרות חוק מהותיות בנושאי בטיחות, הפרות זכויות עובדים, ובנייה על ידי קבלנים שאינם בסיווג המתאים ועוד.

הקבוצה למאבק בתאונות בניין: "להסמיך את הפקחים להורות על סגירה ממושכת"

בקבוצה למאבק בתאונות בניין ציינו כי סגירת אתרים בהם התגלו ליקויים היא התקדמות, אך דרשו לאפשר גם סגירה ממושכת יותר של האתרים או ענישה אחרת לקבלנים, באופן שייצור תמריץ שלילי לביצוע עבירות בטיחות. עו"ד הדס תגרי, המרכזת את פעילות הקבוצה, אמרה ל’דבר ראשון’ כי "מצער שעד עתה לא הנחה משרד העבודה את מפקחי הבטיחות להפסיק לחלוטין את עבודות באתרי בנייה בהם מאותרים ליקויי בטיחות רבים או חוזרים, והתיר את המשך העבודה באתרים, וטוב שתקלה זו באה על תיקונה, אולם בכך אין די. צווי בטיחות האוסרים עבודה עומדים בתוקפם רק עד תיקון הליקויים, ולא זו בלבד, אלא שמפקח נדרש להסירם לכל היותר בתוך יומיים מתיקון הליקויים. דהיינו – החברה הקבלנית וכמעט ואינה נפגעת מההפקרות הבטיחותית ששררה באתר, לכל היותר היא נדרשת לתקנה"

תגרי הוסיפה כי המצב הנוכחי מוביל לכך ש"שוב ושוב מזלזלות חברות בבטיחות כפי שניתן להיווכח כאשר צווי בטיחות מוצאים שוב ושוב באתרי אותן חברות ואף באותם אתרים ממש. לפיכך דורשת ‘הקבוצה למאבק בתאונות בניין’ להסמיך את מפקחי הבטיחות לסגור לפרקי זמן ממושכים של חודש אתרים בהם נוכחים מפקחי הבטיחות בהפרות חמורות או חוזרות, על מנת להבהיר לחברות כי לא משתלם לזלזל בבטיחות העובדים."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website