סוף עונה בוועדת הכספים: הועברו כ-794 מיליון ש”ח בין המשרדים השונים

רגע לפני סוף 2019 אישרה ועדת הכספים אתמול (שני) העברות בסכום כולל של כ-794 מיליון ש"ח. כ-499 מיליון ש"ח הועברו בין תקציבי המשרדים השונים לשנת 2019, וכ-295 מיליון ש"ח במסגרת העברת עודפי המשרדים בשנת 2018 לתקציב 2019.

כ-166 מיליון ש"ח הופנו למשרד החינוך למימון לאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, לחינוך בלתי פורמלי, לחינוך המיוחד ולמימון בניית כיתות לימוד. כמו כן, אושר שימוש בעודפי תקציב החינוך בסף של כ-295 מיליון ש"ח.

כ-111 מיליון ש"ח הופנו לרשת המיסים להתאמות תקציב השכר ביחידות השונות של המשרד, לתקציב הביצוע של קרן מס רכוש, למימון פרויקטים ברשות בהתאם לקצב הביצוע, לתגבור תקציב המחשוב של הרשות לצורך שדרוג טכנולוגיה ולשינויים פנימיים.

מדובר ככל הנראה בהעברות האחרונות אותם תאשר הוועדה לשנת 2019 מכיוון שהמועד האחרון לאשר את ההעברות הוא יום שלישי – היום האחרון של שנת 2019. בכך יגמרו העברות סוף השנה- מופע קבוע במסגרתו מעביר משרד האוצר כספים מסעיפים בתקציב המדינה שלא נוצלו לסעיפים שבוצעו במלואם, ויש אפשרות להגדילם ולמצות את הכספים עוד במסגרת השנה הנוכחית. את ההעברות יש למצות לפני סוף השנה, ותקציבים שלא נוצלו עד תחילת השנה החדשה הולכים לאיבוד.

למעשה, החל מיום רביעי תתחיל המדינה להתנהל על פי תקציב המשכי. מכיוון שלא קיימת ממשלה שתאשר תקציב לשנה החדשה, משרדי הממשלה יתנהלו החל מיום רביעי עם תקציב חודשי ששווה ל-1/12 מגובה התקציב של השנה הקודמת, בתוספת הצמדה למדד המחירים. הסמכות לניהול התקציב מועברות מנבחרי הציבור לחשב הכללי במשרד האוצר, שמפקח על כך שמשרדי הממשלה יעמדו במגבלות התקציביות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website