סופית: מנכ”ל הרכבת שחר איילון יעזוב תוך 3 חודשים

רכבת ישראל מדווחת כי היום, 26 בדצמבר 2018, יו"ר הדירקטוריון דן הראל והמנכ"ל שחר איילון נועדו לשיחה והגיעו לסיכום משותף על פיו יסיים איילון את תפקידו כמנכ"ל החברה בעוד 3 חודשים. הסיכום האמור אושר היום על ידי דירקטוריון החברה.  

כאשר נודעה הכוונה לסיים את תפקידו של איילון, האשים התחבורה ישראל כץ (הליכוד) את העובדים  <לינק> בשיבוש מכוון של עבודת הרכבת, האשמה אשר חזר בה עוד באותו היום. עוד אמר כץ כי הכוונה לסיים את תפקידו של איילון לא קשורה אליו. ככל הנראה, איילון החליט לשלם מקדמות על רכש קרונות לספק לפני שרכש זה אושר ע"י משרד האוצר, והחלטה זו הייתה בעלת משקל ברצון לסיים את כהונתו. כללל, חלק משמעותי מהבעיות שיש כיום ברכבת ישראל נובעות דווקא מהחלטות האוצר ומשרד התחבורה: עיכובים באישור תכניות הרכש, ופיתוח לוקה בחסר של התחבורה הציבורית, אשר יוצר עומסים גדולים ברכבת, ויכולת מינימלית של רכבת ישראל לפצות אחר הפיגורים בהקמת מסילות חדשות, חובה לפתוח את הקו החשמלי מירושלים לנתב"ג והיעדר חלופות לרכבת כמו אוטובוסים בנתיבים מהירים ורכבות קלות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website