סופרגז הונפקה לפני סיום המו”מ בין ההנהלה לעובדים ובהסתדרות הכריזו על סכסוך עבודה

ההסתדרות אישרה היום (חמישי) לעובדי סופרגז להכריז על סכסוך עבודה בחברה, על רקע הנפקתה והשלכות ההנפקה על תנאי עבודתם העתידיים. הסכסוך, הנוגע לכ-400 עובדים, הוכרז בעקבות הנפקת 25% ממניות חברת האם שמחזיקה במלוא המניות של חברת סופרגז. מדובר בשינוי ארגוני הטומן בחובו השלכות משמעותיות ורגולטוריות כלפי העובדים ופעילותם השוטפת, ושינוי שכזה מצריך הסדרה באמצעות הסכם קיבוצי שיבטיח לעובדים רשת ביטחון וזכויות כלכליות. למרות זאת, ובחוסר תום לב מוחלט, ההנפקה נעשתה לפני שמוצה המו"מ בנושא ובטרם ניתנה התייחסות עניינית לדרישות נציגות העובדים.

אמנם בשלב זה הונפקו רבע ממניות חברת האם, אולם אין כל התחייבות מצד ראשי סופרגז כי בכך יסתיים הליך ההנפקה. כך, לא מן הנמנע שבסופו של דבר יתחלפו ללא כל בקרה המעסיק בפועל של עובדי סופרגז והמדיניות הניהולית אשר יורדת אל שורש העסקת העובדים ושגרתם היומיומית.

הודעה בדבר הכרזת הסכסוך נשלחה מטעם יו"ר הסתדרות המעו"ף עו"ד גיל בר-טל וראש חטיבת מוסדות לאומיים, חברות ממשלתיות וחברות הגז בהסתדרות המעו"ף, עו"ד אסף אדר, אל מנכ"ל סופרגז כפיר נבון. עם הכרזת הסכסוך, ובתום התקופה הקבועה בחוק, יוכלו עובדי סופרגז לנקוט בצעדים ארגוניים, להם יהיו השלכות שונות, על מנת להיאבק על זכויותיהם.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

Leave a Reply

Name *
Email *
Website