סיכום שנה: 16 מיליארד שקלים מקופת הקורונה לא יצאו

סיכום ביצוע תקציב 2020: הגרעון זינק והגיע לרמה הגבוה ביותר מאז שנות ה-80, אך גדל בשיעור קטן מהצפוי. הכנסות המדינה נפגעו פחות מהצפוי, ולמרות התוספות ברגע האחרון, התקציב ההמשכי נתן אותותיו. 2020 הייתה שנה של קיצוניות, עם תקצוב חסר תקדים לתכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה, אך רק 81% ממנה בוצע בפועל.

כצפוי, הגירעון זינק בכ-8% אחוזי תוצר השנה, ועומד על 11.7% מהתוצר בשנת 2020, לעומת 3.7% ב-2019. עם זאת, הגידול בגירעון בישראל היה נמוך יחסית למדינות אחרות ב-OECD, ואפילו נמוך מממוצע הארגון, שעומד על 9%.

באוצר מציינים שללא הגידול בהוצאות בעקבות משבר הקורונה, הגירעון השנה היה דווקא קטן יותר מזה של השנה שעברה. הסיבה לכך היא התקציב ההמשכי שפעל לאורך כל שנת 2020. ללא הוצאות ההתמודדות עם משבר הקורונה גדלו הוצאות משרדי הממשלה ב-2.8% בלבד. לעומת זאת, כשלוקחים גם את הוצאות הקורונה בחשבון, תקציב 2020 גדל ב-22.5% לעומת תקציב 2019.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

משבר הקורונה הביא כצפוי לירידה גם בהכנסות המדינה ממיסים, בעקבות הפגיעה בפעילות הכלכלית. בשנת 2020 הכנסות המדינה ירדו ב-2% לעומת השנה הקודמת ועמדו על 310.9 מיליארד שקלים. הפגיעה המרכזית הייתה במיסים שנגבים מהוצאות של יחידים ועסקים (מיסים עקיפים) שירדו בשיעור של 3.4% לעומת שנת 2019.

ביצוע התכנית הכלכלית עדיין נמוכה- רק 81% מהתקציב המתוכנן לשנת 2020 יצא בפועל, והפער המצטבר בהוצאה עומד על 16 מיליארד שקלים. ביצועים תקציביים גבוהים במיוחד נרשמו בתכניות הסוציאליות בתכנית הכלכלית, לעומת ביצועים נמוכים בפרוייקטי האצת המשק שעומדים עם שיעור ביצוע נמוך באופן יחסי. תכנית ההשקעה בתשתיות של משרד התחבורה בוצע רק ב-39% מהתכנון לשנת 2020, וההשקעה בתשתיות ללמידה מרחוק רק ב-47% מהתכנית לשנת 2020​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website