סיכום 2019: האבטלה שומרת על שפל היסטורי, שבוע העבודה התקצר (קצת)

ירידה קלה באבטלה: בשנת 2019 רק 3.8% מהאנשים שחיפשו עבודה (כוח העבודה) לא הועסקו, וזאת לעומת 4% בשנה הקודמת, כך על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו ביום חמישי. עם זאת, נרשמת ירידה קלה בשיעור התעסוקה- 61.1% מהאוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה עבדו בשנת 2019 לעומת 61.4% בשנה שעברה.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ברבעון הרביעי של 2019 ל- 63.1%  (4.1 מיליון נפש), מהם 96.6% מועסקים.  בנוסף, בחודשים אוקטובר-דצמבר נרשמה עלייה באחוז בני 64-25 בכוח העבודה- 80.5%, ונרשם שיא במועסקים בתחום ההייטק – 10% מכלל המועסקים. ירידה משמעותית נרשמה בשנה החולפת גם בכמות המתייאשים מחיפוש עבודה – בשנת 2019 היו בישראל  10.9 אלף מתייאשים מחיפוש עבודה לעומת 12.0 אלף בשנה הקודמת.

ירידה בתעסוקת נשים ערביות

ברבעון האחרון, שיעור התעסוקה בקרב הגברים עלה ל- 81.6% (81.3% ברבעון הקודם), ובקרב הנשים הוא עלה ל- 74.4% (74% ברבעון הקודם).
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בקרב הציבור הערבי נרשמה השנה ירידה קלה בשיעור התעסוקה- 55.3%  לעומת 55.6% בשנה הקודמת. ירידה משמעותית יותר נרשמה בשיעור התעסוקה של נשים ערביות- רק 29.8% מכלל הנשים הערביות מועסקות (לעומת 30.4% בשנה הקודמת).

אחוז המועסקים שעובדים במשרה מלאה מכלל המועסקים עלה ל- 78.4% (לעומת 78.1% ברבעון הקודם). שיעור הגברים בשרה מלאה עומד על 86.9% (ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם), ואילו שיעור הנשים רשם עלייה ברבעון האחרון ל- 69.2% (לעומת 68.5% ברבעון הקודם). בשנת 2019 83.4% מכלל האימהות החד-הוריות השתתפו בכוח העבודה, וזאת בהשוואה ל-78.6% מכלל האימהות ובהשוואה ל-  90.1% מכלל האימהות היהודיות.

שיא התעסוקה – בבני ברק

בשנת 2019, ב-79.4% ממשקי הבית בישראל היה מועסק אחד או יותר, בניהם האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם מועסקים נרשם באזור יהודה והשומרון 88%. יש לציין כי מדובר במשקי הבית היהודים בלבד באזור זה. בשונה מהדעה הרווחת לגבי תעסוקת חרדים, מבין היישובים המונים  100,000 תושבים ויותר, האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם מועסקים בשנה החולפת נרשם  בבני ברק  (82.6%) ובבית שמש  (82.4%), האחוז הנמוך ביותר של משקי בית עם מועסקים נרשם דווקא בבת ים (70.3%) ובחיפה (71.8%).

בתחום היוממות חלקם של המועסקים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם עמד בשנת 2019 על 54.2% (לעומת 54.4% בשנה הקודמת). חלקם של הגברים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם גדול מזה של הנשים: 60.7% מהגברים המועסקים עבדו מחוץ ליישוב מגוריהם לעומת 47.2% מהנשים המועסקות. נתון זה קשור אולי לנורמה בה נשים הן לרוב האחראיות הבלעדיות על משק הבית ועל איסוף הילדים מהמסגרות.

עובדים (קצת) פחות

בשנת 2019 ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק ירד בשנת  ל- 35.8 (36.1 שעות בשנה הקודמת.) לצד זאת, חלקם של אלה שעבדו שעות נוספות בשבוע מתוך כלל המועסקים ירד ל-2.7%. מספר השעות הנוספות הממוצע בשבוע בשנת 2019 עלה ל-6.8 (6.6 שעות בשנה הקודמת). חלקם של המועסקים שעבדו 50 שעות ויותר בשבוע מכלל המועסקים ירד ל-14.4% בשנת 2019 (לעומת 15.2% בשנה הקודמת). נתון מעודד פחות הוא שמספר השכירים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם עלה ל-22.2 אלף שכירים (לעומת 21.2 אלף בשנה שעברה). בנוסף צוין כי מספרם של השכירים העובדים באמצעות קבלן משנה הגיע בשנת 2019 לכ-143 אלף עובדים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website