סמוטריץ’: לשנות את החוק המאפשר פסילת מועמדים לפני הבחירות קרובות

ח"כ בצלאל סמוטריץ’ (איחוד מפלגות הימין) פרסם הבוקר הבוקר (שני), תיקון לחוק יסוד הכנסת, לפיו יבוטל הסעיף המתיר לבית המשפט העליון לפסול מועמד או רשימה מהתמודדות בבחירות. ההצעה פורסמה בעקבות פסילת מועמדותו לכנסת של מיכאל בן ארי, שהיה מיועד לרוץ אף הוא ברשימת איחוד מפלגות הימין כנציג "עוצמה יהודית".

על פי סעיף 7א’ לחוק יסוד: הכנסת, אותו מבקש סמוטריץ’ לבטל, יכול בית המשפט העליון להחליט כי מועמד או רשימה יהיו מנועים מהתמודדות לכנסת, אם יש במעשיהם, מטרותיהם, או התבטאויותיהם, אחד מהשלושה: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

ח"כ בצלאל סמוטריץ (צילום: מרים אלטשר/ פלאש 90).

הבוקר, אמר סמוטריץ’ כי יפעל לשנות סעיף זה בחוק עוד טרם הבחירות, וליזום כינוס פגרה חריג של הכנסת לצורך כך. סמוטריץ’ פנה לראשי הקואליציה  במטרה להעביר את התיקון לחוק באופן מידי, שיבטל רטרואקטיבית את פסילתו של בן ארי.

הצעת החוק שהגיש סמוטריץ’ מונה שני סעיפים: ביטול סעיף 7א’ לחוק היסוד, וביטול פסילתם של מועמדים שנפסלו בעקבות סעיף זה בבחירות הנוכחיות – קרי, מיכאל בן ארי.

בדברי ההסבר להצעת החוק, טען סמוטריץ’ כי בית המשפט העליון מפרש את סעיף 7א’ לחוק שלא לפי כוונתו, בכך שהוא פוסל מועמדים יהודים. לטענתו, הסעיף "נחקק במטרה למנוע כניסתם של גורמים עוינים לכנסת ישראל. אולם בית המשפט העליון, פעם אחר פעם, עשה בסעיף שימוש כדי לפסול אך ורק מועמדים יהודים, אנשי ימין, בנימוקים של הסתה לגזענות או בנימוקים של פגיעה באופייה הדמוקרטי של המדינה, אולם נמנע באופן עקבי מפסילת מועמדים הקוראים לשלול את זהותה היהודית של המדינה ואף תומכים באופן פעיל בארגוני טרור ובמאבק מזוין נגד מדינת ישראל".

עוד נכתב בהצעת החוק של סמוטריץ’ כי "ההטיה הפוליטית של בית המשפט העליון מהווה עיקור של רצון המחוקק ופגיעה בדמוקרטיה, אשר על כן מוצע לבטל את סעיף 7א’ לחוק היסוד, עקב השימוש לרעה שעשה בו בית המשפט העליון".

ח"כ סמוטריץ’ מסר כי "לא די בדיבורים, הגיע העת למעשים. לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל ‘מועצת חכמים’ מחליטה עבור אזרחי ישראל למי מותר להם להצביע. שופטי בית המשפט העליון פסלו אדם בגלל דעותיו בנוגע לאויבי ישראל והכשירו מפלגות המזדהות בפומבי עם אויבי ישראל. עיוות הדין חייב תיקון כבר היום".

בשבועות האחרונים, דן בית המשפט העליון בשורת החלטות אותה קיבלה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת בנוגע להתמודדות של מפלגות ומועמדים שונים. בית המשפט דן בהחלטות אלה, שכן על פי החוק, ועדת החלטת הבחירות שנוגע לפסילת מועמד או רשימה זקוקה לאישור בג"ץ לפני שתהפוך לסופית.

אמש, הכריע בית המשפט בארבעת הערעורים שנידונו אצלו: יכולתן של הרשימות הערביות חד"ש-תע"ל ובל"ד-רע"ם להתמודד בבחירות, כמו גם של עופר כסיף להתמודד לכנסת במסגרת רשימת חד"ש-תע"ל, ושל מיכאל בן-ארי ואיתמר בן-גביר להתמודד לכנסת במסגרת רשימת איחוד מפלגות הימין הכוללת את מפלגת עוצמה יהודית.

בית המשפט העליון קבע כי  רשימות חד"ש-תע"ל ורע"ם-בל"ד, והמתמודדים עופר כסיף (חד"ש) ואיתמר בן-גביר (איחוד מפלגות הימין) יוכלו להתמודד, אך פסל את התמודדותו של מיכאל בן-ארי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website