עבודות תחזוקה שגרתיות במאגר ‘תמר’ הביאו את הממשלה להכריז על מצב חירום במשק. הכיצד?

מאגר הגז "תמר" מצריך עבודות תחזוקה שגרתיות בהן תצומצם אספקת הגז להיקף של 50%, ולכן הממשלה צפויה להחליט היום (ראשון) על החלת מצב חירום במשק הגז. העבודות ייערכו פסח, זמן בו הביקוש לגז צפוי להיות נמוך. ב-2017 אירעה תקלה בזמן תחזוקה שהשביתה את המאגר לחלוטין למשך שבוע וסיכנה את אספקת החשמל של ישראל בשל היותו מאגר הגז היחידי.

איך עבודות תחזוקה שגרתיות גורמות למצב חירום בכל המשק? התשובה פשוטה, בישראל יש רק מאגר גז אחד פעיל – מאגר "תמר", ורק צינור גז אחד ממנו לחוף. אמצעי הגיבוי לאספקה מ"תמר" הם בעייתיים כולם. ניתן לנצל יותר יחידות ייצור חשמל על בסיס פחם, שהן מזהמות ביותר, וממילא כבר בשימוש חלקי ולכן הן אינן יכולות למלא את כל החסר. ניתן לשרוף בתחנות הכח דלקים נוזליים, שהם גם יקרים הרבה יותר וגם מזהמים מאוד. במקביל אליהם קיימת האנייה המגזזת מול חופי חדרה, אשר הספקה שקול לכחצי מההספק המירבי של מאגר "תמר" אך מטענה עלול לאזול במהירות ורכש הגז הנוזלי שבה יקר יותר מאשר מהגז מתמר. היעדרם של מקורות נוספים לגז טבעי בקיבולת מספקת מצריך הכרזה על מצב חירום, שבו לשר האנרגיה יש סמכות לקבוע את התיעדוף בקבלת הגז בין הצרכנים. הצעת ההחלטה מבהירה כי מפעלי ים המלח הירדנים, אשר רוכשים גז מ"תמר" אינם זכאים לקבל גז ממקור אחר בתקופה זו, שכן אינם יצרני חשמל.

אסדת הגז מעל מאגר תמר (צילום: משה שי / פלאש 90).

פסח דל בגז

המטרה של משרד האנרגיה היא שאזרחי ישראל לא יחושו כלל במחסור בגז, כאשר תקופת מצב החירום מוגדרת מראש – מה-17.4 עד ה-1.5. היערכות מקדימה במשק החשמל, אמורה למנוע שיבושים באספקת החשמל בתקופה זו, בתנאי שלא תתרחש תקלה, כמו התקלה בזמן חגי תשרי ב-2017, שהובילה לעליה משמעותית בזיהום האוויר בשל שריפה רבה של דלקים נוזליים. הכוונה לבצע את עבודות התחזוקה בזמן פסח, כאשר הביקוש לגז נמוך יחסית, עשויה להקטין את ההשפעה השלילית של פעילות זו על איכות האוויר. אף כי תעריף החשמל זכה לפיצוי על הוצאות היתר על רכש הדלקים מ-2017, על פי הכללים הקיימים, איש לא נדרש לשלם פיצוי על הפגיעה באיכות האוויר. פגיעה זו איננה אמפירית, כמו "רכש סולר" עודף, אלא פגיעה עקיפה, המגבירה את התחלואה ואת העומס על מערכת הבריאות ואינה ניתנת למדידה מדוייקת, אלא להערכות בלבד. עלות זו מכונה ‘עלות חיצונית’, אשר כיום היא ‘שקופה’ ואיש לא נדרש לשאת בה.

מאגר לוויתן באופק

עבודות הפיתוח של מאגר לוויתן נמשכות והוא צפוי להתחיל להזרים גז ברבעון האחרון של 2019. אם הפיתוח יימשך כמצופה, הרי שהמאגר יספק יתירות למשק הגז שיכולה למנוע מצבי חירום בעתיד בעת עבודות תחזוקה. המאבק הציבורי כנגד מיקום האסדה של מאגר "לוויתן" עלה לכותרות לאחרונה בשל הוצאה והכנסה של סעיף בנושא מהמצע של מפלגת "כחול לבן". בפועל, עבודות ההקמה מממשות החלטה של משרד האנרגיה שאושרה במוסדות התכנון מאפריל 2016 ואין אפשרות סבירה לכנסת ואפילו לממשלה לשנות אותה בטווח זמן קצר, גם בתרחיש תיאורטי שבו הממשלה והכנסת ירצו בכך. כל שינוי יגרור הפרת חוזי אספקה עליהם חתומים בעלי המאגר, וכן פגיעה באבני הדרך למימון מאגר. גורמים בחברת החשמל מאשרים כי חיבור מאגר "לוויתן" יאפשר באופן מיידי להפחית את השימוש בפחם, אשר מחולל יותר זיהום אוויר מגז, אך סבורים כי לא מדובר בהפרשים מהותיים בין מתכונת ההפעלה הנוכחית, לבין מתכונת "הפעלה עונתית" שמנצלת יתירות נוספת בגז.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website