עבר בכנסת: נשים שהרו וילדו בתקופת החל”ת יהיו זכאיות לדמי לידה מהביטוח הלאומי

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית תקנות שיאפשרו קבלת דמי לידה לנשים שנכנסו להיריון וילדו בתקופת חל"ת. זאת לאחר שהתקנות אושרו מוקדם יותר היום (שני) בוועדת העבודה והרווחה. נשים עצמאיות אף יוכלו להיות זכאיות לכפל קצבאות. ההצעה צפויה לעבור עוד היום בקריאה שניה ושלישית.

התיקון נועד לטפל בעיוות שנוצר בתקופת הקורונה, על רקע העובדה כי נשים שנכנסו להיריון לאחר יציאתן לחל"ת, מצאו עצמן לא זכאיות לאחר הלידה לדמי אבטלה או לדמי לידה. מהנתונים שנאספו בביטוח הלאומי נמצא כי מדובר בכ-500 נשים כל חודש – שלא עבדו ולו יום אחד לאורך ההיריון. התקנות החדשות, שהוגשו לוועדה בעקבות הבנות של מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מאיר שפיגלר ושר האוצר, ישראל כ"ץ, יאפשרו לביטוח הלאומי לשלם לאותן נשים את דמי הלידה שהיו משולמים להן אם היו יולדות ביום בו הפסיקו לעבוד והאוצר ישפה את הביטוח הלאומי על הסכומים.

את ישיבה ועדת העבודה והרווחה היום פתח היו"ר חבר הכנסת חיים כץ כשהציג את הצעתה של חברת הכנסת אתי חוה עטיה, למתן מענק לידה גם לעצמאיות שנפגעו בהכנסתן בשנת 2020. לדבריו, בהיוועצות עם שר האוצר ישראל כץ, הסכימו השניים שנשים עצמאיות שילדו במהלך תקופת הקורונה ייהנו מדמי לידה בהתאם להכנסתן משנת 2019 או 2020 ואף 2021 – לפי הגבוהה מביניהן, וזאת בנוסף על מענקים אחרים שלהם הן זכאיות. כך שבחישוב כולל הן אף תקבלנה תשלום גבוה יותר. "שר האוצר הסכים למהלך ומשרד האוצר יכול לספוג את זה, למרות שהתוספת היא יותר ממה שרצה", אמר חיים כץ בדיון.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על-פי ההצעה המקורית, אמורות היו התקנות לחול על נשים שילדו החל מינואר 2020, תשעה חודשים לאחר פרוץ משבר הקורונה. עם זאת, בדיון עלה חשש כי ייתכן שנשים נוספות שילדו קודם לכן ימצאו עצמן ללא זכאות לדמי לידה, למשל במקרים של נשים שילדו פגים, ולפיכך החליטה הוועדה להרחיב את תחולת ההצעה כך שהתקנות יחולו על נשים שילדו כבר החל מה-1 באוגוסט ועד סוף יוני השנה, וביטול ההקלות בזכאות לדמי אבטלה. יולדות שכבר ילדו ולא קיבלו את מענק הלידה יקבלו אותו בתוך חודשיים.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website