עדיין בגדר תחזית

הכלכלן הראשי במשרד האוצר בחן את נתוני ההעסקה של הישראלים וגילה כי על אף הדימוי הרווח של השינויים בשוק העבודה לכיוון העסקה גמישה וזמנית, הנתונים מצביעים על כך שבעשור האחרון אין שינוי משמעותי שניתן להצביע עליו.

הסקירה שמציג הכלכלן הראשי מגיעה מול עמדה רווחת בציבור על שינויים במבנה התעסוקה שמביא איתו דור ה-Y ובעיקר אלו המועסקים בענפי הטכנולוגיה התקשורת והשירותים. עוד ועוד אנחנו שומעים על כך שהעובדים הצעירים מנהלים קרירה המאופיינת במעברים תכופים בין עבודות ובעבודה כפרילנסרים, בין אם מדובר בבחירה או באילוץ של שוק התעסוקה המודרני.

הכלכלן הראשי במשרד האוצר בחן האם הנתונים תואמים לשיח הרווח ובחן האם אכן צורות התעסוקה האלטרנטיביות תופסות מקום משמעותי במשק או שמא עדיין מדובר בתופעה שנמצאת בשולי שוק העבודה. בסקירתו הוא מציג מספר צורות העסקה אלטרנטיביות בהן קבלנים עצמאים הנותנים שירותים כפרילנסרים, עובדים על פי קריאה המועסקים רק כשהמעביד זקוק להם, עובדי חברות כח אדם לעבודות זמניות ועובדי חברות כח אדם המועסקים במקום עבודה פיזי קבוע אחד.

על פי הנתונים שמציג הכלכלן הראשי שוק העבודה עדיין מבוסס על עובדים שכירים קבועים שמהווים 87.6% מהמשק. שיעור דומה לזה שהיוו העובדים השכירים הקבועים בשנת 2005. גם שיעורם של העצמאים והמעסיקים נותר דומה לזה שהיה לפני עשור.

גם בקרב עובדים שכירים המשלבים במקביל לעבודתם גם עבודה כעצמאים נרשמה עליה קטנה יחסית: מ-1.5% מכלל העובדים בשנת 2007 ל-2% מכלל העובדים בשנת 2016. שיעור המועסקים כשכירים ביותר ממקום עבודה אחד נותר יציב לאורך העשור האחרון בשיעורים שנעים סביב 8%.

על כלל הנתונים במשק הישראלי מוסיף הכלכלן הראשי מחקרים שבוצעו בארצות הברית המראים כי גם שם נשמרות המגמות של ההעסקה בצורתה המסורתית – עבודה אצל מעסיק אחד לאורך זמן.

בסיכום הנתונים כותב הכלכלן הראשי כי "העובדה כי עבור כל אחת מהשאלות שהוצגו, לא נראתה כל מגמה במהלך העשור האחרון המעידה על שינוי במאפייני ההעסקה בשוק העבודה, מצביעה על כך כי אף אם קיימות התפתחויות כלשהן בהקשר זה, נכון לעכשיו הן מתרחשות בשולי שוק העבודה ולא במרכזו, כאשר מבנה ההעסקה המסורתי – עבודה שכירה במקום עבודה אחד – נותר דומיננטי." עם זאת הוא מקפיד לסייג את מסקנותיו באמירה כי "כמובן שאין בכך בכדי לקבוע כי גם בעתיד לא יתרחשו שינויים מהסוג המדובר, אלא רק שנכון להיום, כאמור, אין עדות ממשית להם".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website