עד כאב

אפילו השיר
שאני כותב לך
יודע
אף שהוא חרש
ואינו שומע,
שאני אוהב אותך
עד כאב.
וכשדמעות הדיו
מרטיבות את הנייר,
אני חש את
פעימות הלב שלך
משתתפות בצער
מבלי לאמר.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website