עובדות קבלן שנקלטו להעסקה ישירה זכאיות לפיצויי פיטורים מצד החברה בה עבדו

עובדות קבלן שנקלטו להעסקה ישירה אצל מזמין השירות, יהיו זכאיות לפיצויי פיטורים מצד חברת הניקיון שהעסיקה אותן, כך קבע בשבוע שעבר בית הדין הארצי לעבודה לבקשת ההסתדרות.

ההחלטה, שניתנה על ידי סגן הנשיאה השופט אילן איטח, עוסקת בעניינן של חמש עובדות שהועסקו תקופות ממושכות בבית אבות כעובדות קבלן מטעם חברת הניקיון קלינור. הנהלת בית האבות הודיעה לקלינור כי היא מעוניינת לסיים את ההתקשרות עמה, והציעה לחמש העובדות להיקלט להעסקה ישירה בבית האבות. בקלינור הציעו לעובדות הצבה מחדש בתנאים זהים, ומשסירבו בשל העובדה שלא רצו לעבוד ממקום העבודה אותו אהבו, טענה קלינור כי מדובר בהתפטרות שאינה מזכה בפיצויי פיטורים.

עתירתן של העובדות נדחתה בבית הדין האזורי לעבודה, אך כעת קיבל בית הדין הארצי את ערעורן, שהוגש באמצעות עו"ד ראובן בורק מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות במרחב תל אביב-יפו, וקבע כי העובדות זכאיות לתשלום פיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים. על אף שפסק הדין מתייחס לחמש עובדות ספציפיות, מדובר בפסיקה תקדימית הצפויה להשפיע במישור המשפטי גם על מקרים נוספים בהם נקלטים עובדי קבלן להעסקה ישירה אצל מזמין השירות.

סעיף 11(א) קובע כי עובד זכאי לפיצויי פיטורין גם במידה והתפטר מאחת משתי סיבות: אם התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או ‘מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבה אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו’. השופט איטח קבע כי יש לראות בדרישת קבלן הניקיון להציבן במקום עבודה אחר כ’נסיבות אחרות’ כאמור, במסגרתן אין לדרוש מהעובדות להמשיך בעבודתן אצל הקבלן.

עוד קבע בית הדין הארצי בפסיקתו כי ניתן להצדיק את רצונן של העובדות להמשיך לעבוד בבית האבות בו עבדו שנים ארוכות במקום לעבור לעבוד במקום אחר אליו הפנה אותן הקבלן. בית הדין קבע כי מבחינת העובדות, בית האבות הוא מקום עבודה אליו הן התרגלו ואותו הן אוהבות, וכי ניתוקן ממנו יאלץ אותן לפתח שגרה וסדר יום חדשים ואף לוותר על חברים שסביר שרכשו בבית האבות לאורך השנים.

עוד חידד פסק הדין כי כאשר עובד קבלן עובד במקום אחד משך שנים רבות ללא ניוד באופן המבסס זיקה אמתית בינו לבין מקום העבודה, ניתן לראות בהתפטרות העובד המבקש להמשיך לעבוד באותו מקום פיזי במקום לעבור למקום פיזי אחר, כ’נסיבות אחרות’ שביחסי העבודה, לצורך זכאות לפיצויי פיטורים בעת המעבר.

בית הדין קבע כי יש לתת פרשנות רחבה לסעיף המדובר בחוק, כך שלעובד יוענק חופש מירבי לקבוע את מקום העבודה, בלי שיחשוש לאיבוד זכותו לפיצויי פיטורים, וזאת לאור חשיבות חופש העיסוק כזכות יסוד חוקתית.

לאחרונה נחקק תיקון לחוק פיצויי פיטורין, אותו יזמה ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) הקובע כי במקרה של חילופי קבלנים במקום העבודה, יהיו זכאים העובדים לקבל פיצויי פיטורין, גם במידה והקבלן היוצא מציע להם הצבה חלופית – במידה ובחרו להיקלט אצל הקבלן הנכנס ולהמשיך לעבוד אצל אותו מזמין השירות. בעת הגשת הערעור תיקון זה היה עדיין בשלבי החקיקה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website