עובדי הבורסה נוקטים בעיצומים: לא יבצעו שעות נוספות ומשמרות לילה

עובדי הבורסה יחדלו החל מהערב (שני) לבצע שעות נוספות ועבודות ערב ולילה על רקע מבוי סתום במו"מ מול הנהלת החברה. "להזכירכם, המאבק הנוכחי החל בעקבות דרישתנו להגברת הביטחון התעסוקתי, לאחר שהבורסה עברה, למעשה, לידיים זרות" כתב הוועד בהודעה לעובדים.

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלטשר/ פלאש 90)

"הבורסה הפסיקה להיות ישראלית ומניותיה מוחזקות על ידי חברות זרות, שכל יעדן להגדיל את הרווחים שלהן, בין היתר, על חשבון הוצאת פעילויות ליבה. ככל שלא נתגבר את הביטחון התעסוקתי נמצא את עצמנו בבורסה שפעילויות הליבה שלה מבוצעות על ידי מיקור חוץ וגורמי חוץ". טענות נוספות העלה הוועד באשר לקיזוז חד צדדי בשכר העובדים בשל טענה של ההנהלה כי הוצאות ליסינג שולמו בטעות ביתר וכעת מקוזזות, וכן הוצאת חישובים פיננסיים למיקור חוץ והימנעות מדיון ענייני עם הועד בסוגיות של קידומים.

"התקיימו בחודשים האחרונים ישיבות (אותן התעקשה ההנהלה לכנות ישיבות "הידברות" ולא ישיבות מו"מ). אך כבר מהישיבה הראשונה סירב המנכ"ל לשבת עמנו, ושלח נציגים מטעמו" שיתפו את העובדים. "לצערנו, הישיבות שהתקיימו הגיעו למבוי סתום, כאשר כל מטרתן הייתה לקיים הצגה של "הידברות". לאורך כל הדרך, פועל המנכ"ל באופן חד-צדדי, ומציג עובדות גמורות, רק לאחר מעשה, באופן שאינו מתיר כל מקום לדיון ענייני. משבוע לשבוע חלה הסלמה ביחסים שבין העובדים להנהלה. ההנהלה שכחה כי אנו עובדים כולנו במקום עבודה מאורגן, מזה עשרות שנים. וכל ניסיונות ההנהלה לשנות את מארג יחסי העבודה, לא יועילו לה".

עוד טענו כי בשבועות האחרונים פונים גורמים מטעם ההנהלה לעובדים, בתרעומת על כך ששוחחו עם אנשי הוועד. "אנו מבקשים להביא לידיעתכם שלא רק שאין איסור לשוחח עם הוועד, אלא שאנו מתריעים בפני ההנהלה ככל שפניות אלו תישננה, הוועד יורה לעובדים שלא לענות להנהלה ולא לשתף עמה פעולה".

בוועד הדגישו כי פניות שנעשו בעבר על ידי הנהלת הבורסה לבית הדין לעבודה, בניסיון להטיל צווי מניעה כנגד צעדים ארגוניים, נדחו – וכי בית הדין לעבודה הבהיר להנהלה כי יש לשבת עם הוועד למשא ומתן. "הגיעה העת להבהיר לכל צמרת ההנהלה של הבורסה כי הכח הארגוני שלנו וההסכמים הקיבוציים המחייבים אינם ניתנים לביטול במחי-יד, ואנו לא ניתן לבטל אותם. תואיל ההנהלה ותכבד הסכמים קיבוציים ותחדל מניסיונותיה הנואשים להתנהל כמו בחברה בה כולם מועסקים בחוזה אישי ונתונים לפחדים מפני ההנהלה".

במסגרת העיצומים, ישמש הוועד כוועדת חריגים אליו יופנו בקשות לביצוע עבודות תחזוקה, שדרוגים ותיקון תקלות דחופות.

בהנהלת הבורסה בחרו שלא להגיב.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website