עובדי מתף יחזרו לעבודה סדירה בעקבות הבנות עם ההנהלה לקראת הסכם קיבוצי

עובדי מתף יחזרו לעבודה סדירה ויאפשרו את מיזוג בנק אוצר החייל והבנק הבינלאומי, זאת לאחר שנחתם מזכר הבנות בין הוועד, ההנהלה וההסתדרות. בהודעה שפרסמה הערב (חמישי) קבוצת הבינלאומי לבורסה ציינה את חזרת העובדים לעבודה סדירה, וכי הצדדים הגיעו להסכמות וצפויים לחתום עד אמצע ינואר על הסכם קיבוצי ראשון שיכלול נושאים שונים לרבות תוספות שכר לשנים 2017-2020, מענק גמישות ניהולית והסכם פרישה.

בהודעה שהוציא הוועד לעובדים נכתב כי ההבנות שהושגו כוללות התחייבות לביטחון תעסוקתי ולתגמול הולם עבור עבודתם, בהתחייבות המנכ"ל. "בימים הקרובים מצפה לנו עבודה אינטנסיבית, יחד עם היועצים המשפטיים שלנו, בתרגום ההסכמות שהושגו להסכם קיבוצי אשר ייחתם במהלך ינואר", נכתב בהודעה. "כמובן שברגע שחתמנו על ההסכמות, העיצומים מתייתרים ואנו שבים לעבודה מלאה החל מהיום. ההישג הזה הוא בראש ובראשונה שלכם. אתם העובדות והעובדים שהתגייסתם למאבק הזה וגיליתם נחישות, דבקות במטרה והכי חשוב אחדות". עוד הודו בוועד לצוות ההסתדרות שליווה אותם בראשות עו"ד מנחם מליק, ראש חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי בהסתדרות.

בהודעת הבנק לבורסה צויין כי "להערכת הבנק, להסכמות הנ"ל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדו"חות הכספיים של הבנק".

כ-550 עובדי מתף, יחידת המיחשוב של הקבוצה, התאגדו בהסתדרות במרץ 2017, ומאז מנהלים מו"מ לחתימת הסכם קיבוצי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website