עובדי מת”ף פתחו בעיצומים: “לא ניתן להפוך את מת”ף לחברה של עובדי קבלן”

מאות מעובדי מת"ף (מחשוב ותפעול פיננסי), חברת המחשוב מקבוצת הבינלאומי, התכנסו משעות הצהריים בכניסה למטה החברה בראשון לציון ופתחו בעיצומים עד להודעה חדשה עם תחזית להחרפתם – משמעות העיצומים היא עצירה מיידית של הטיפול בכל תקלות המחשוב והרשת בבנק. הרקע לעיצומים, היא כוונת הבנק להוצאת עבודות ופרוייקטים למיקור חוץ ומניעת מידע נחוץ מנציגות העובדים. יצויין כי לפני שלושה חודשים הוכרז סכסוך עבודה במת"ף בעקבות המבוי הסתום אליו נקלע המו״מ עם הנהלת החברה, הנוגע ליישום ההסכם הקיבוצי בחברה אשר נחתם בשנה החולפת.

״מי שחושב שהחלטות כה גורליות לעתידנו יכולות להתקבל במחשכים ובחדרי חדרים ללא שיתוף פעולה עם הועד טועה ומטעה", אמר יו״ר הוועד רן שהרבני, "אנחנו אוהבים את חברת מת"ף והיא מרכז חיינו, אך יחד עם זאת לא ניתן לאף גורם להפוך אותה לחברה של עובדי קבלן, מיקור חוץ או הגרוע מכל: הקמה של ‘מתף 2’. לכל אורך הדרך, מאז הקמת הוועד ועד עצם היום הזה, נהגנו בכל צומת אליו נקלענו בבגרות ובאחריות, וזאת כדי להזניק את מת"ף קדימה. גם הפעם ננהג באותה הדרך כדי להבטיח את זכויות העובדים וסביבת עבודה יציבה ובטוחה״.

אסיפת עובדי מתף. 22 באוקטובר 2018 (צילום: ועד עובדי מתף)

מת"ף הינה הזרוע האחראית על מערך המחשוב של קבוצת הבינלאומי. עובדיה התאגדו בהסתדרות לפני כשלוש שנים, בין היתר על רקע חששם של העובדים לביטחונם התעסוקתי ולתנאיהם בשל התרחבות ההעסקה הקבלנית בחברה. בפברואר האחרון, נחתם בה הסכם קיבוצי ראשון, ובו סוכם כי מספר עובדי הקבלן שאינם מועסקים ישירות על ידי מת"ף יצומצם בהדרגה. ההסכם אף קבע כי תינתן עדיפות ברורה לעובדי מת"ף באיוש משרות פנויות וכי תהיה מעורבות של נציגות העובדים בכל הקשור לתהליכי סיום העסקה בחברה.

תגובת קבוצת הבינלאומי: ״ההנהלה מכבדת את הסכם העבודה שנחתם בתחילת השנה ומבטיח את הבטחון התעסוקתי של העובדים. טענות הועד אינן נכונות ואינן צודקות״

Leave a Reply

Name *
Email *
Website