עובד גרם לנזק לציוד במקום העבודה. מי צריך לשלם על זה?

"שברת? שילמת"? כל עובד יכול לגרום לנזק בעבודה, בין אם במעשה ובין אם במחדל. טעויות אצל עובדים, גם עובדים טובים, הן שכיחות, ואולם, על טעויות בעבודה העובדים לא תמיד משלמים, גם אם מדובר בטעויות בכוונה.

הכלל בחוק הגנת השכר קובע איסור על ניכוי שכר מעובד, בין אם בעקבות נזק שהוא גרם בעבודה בשוגג ובין אם מדובר בנזק שהעובד גרם בכוונה. אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל.

עובד שלי גרם נזק בכוונת מכוון, האם אני יכול לנכות ממנו שכר?
מעסיק אינו יכול לנכות משכרו של העובד את גובה הנזק שהעובד גרם בכוונה אלא אם ישנה הוראה בחוזה העבודה של העובד (או בהסכם הקיבוצי החל במקום העבודה) המתירה זאת או שהעובד נתן למעסיק את הסכמתו לניכוי. אם אין הוראה כזאת בהסכם העבודה ואם העובד אינו מסכים לניכוי אזי המעסיק רשאי להגיש נגד העובד תביעה בנושא.

בנוסף, בשונה מנזק שעובד גרם בתום לב, נזק מכוון שנגרם על ידי עובד מהווה עבירת משמעת חמורה לכל דבר ועניין. במקרים כאלה עומדת למעסיק הדרך אף לפטר את העובד, בכפוף לשימוע.

במקרים מסוימים בהם עובד גרם נזק מכוון, והוחלט בעקבות כך על פיטוריו של העובד, אף ניתן לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים וזאת באופן מלא או חלקי, בהתאם לנסיבות.

גרמתי בטעות אנוש נזק לציוד בעבודה, האם המעסיק יכול לנכות לי שכר בגין הנזק?
לא. ככלל, מעסיק אינו רשאי לנכות שכר מעובד אלא אם העובד נתן לכך אישור מראש או בדיעבד. במקרה בו נגרם נזק עקב טעות אנוש או בתום לב, המעסיק אינו יכול לגלגל את הנזק על העובד אלא לספוג אותו על חשבונו.

סיימתי משמרת ויש לי חוסרים בקופה – האם המעסיק רשאי לנכות החוסרים משכרי?
לא ניתן לנכות משכרו של עובד סכומים עקב טעויות שהוא ביצע בקופה גם אם העובד אישר ניכוי כזה בחוזה העבודה.

מה קורה אם המעסיק בכל זאת מקזז לי שכר שלא כדין שכר עבור נזק שגרמתי?
במקרה בו אין הוראה בחוזה העבודה או בהסכם הקיבוצי המתירה למעסיק לקזז משכרו של העובד או שהעובד לא היתר זאת למעסיק והמעסיק בכל זאת מנכה משכרו של העובד אזי העובד רשאי לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה ולתבוע מהמעסיק את סכום הניכוי וגם הלנת שכר.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website