עובד יוכל לסרב לעבוד ביום השבתון שלו בלי קשר ל’מידת דתיותו’

על רקע הפיצולים הפוליטיים וסערת הבחירות, קל היה לפספס את כניסתו לתוקף של החוק המאפשר לכל עובד להימנע מעבודה ביום מנוחתו השבועית – בלא קשר למידת ‘דתיותו’ ולאורח חייו. חוק איסור כפיית עבודה בשבת ניזום על ידי חברי הכנסת מיקי זוהר (ליכוד) ועליזה לביא (יש עתיד).

החוק שעבר בדצמבר 2017 נכנס לתוקפו בפתח השנה החדשה. הוא קובע כי מעסיק אינו רשאי לסרב לקבל לעבודה עובד המצהיר כי הוא שומר שבת ואינו רשאי לכפות על העובד לעבוד ביום המנוחה השבועי שלו (שבת/ ראשון/ שישי- בהתאם לדתו של העובד). עד היום, מעסיקים שקיבלו היתר עבודה בשבת יכלו לדרוש מעובדיהם עבודה ביום המנוחה. עובד שרצה שלא לעבוד בשבת, עשוי היה להידרש על ידי המעסיק להמציא תצהיר חתום על ידי עורך דין, המעיד כי הוא שומר מצוות, אינו נוסע בשבת, ושומר כשרות בבית ומחוצה לו.

כעת יוכל עובד להודיע למעסיקו כי אינו עובד בשבת או בחג גם אם אינו שומר מצוות ובלבד שיודיע זאת לא יאוחר משלושה ימים מיום המנוחה. במקרה של אפליית עובד בקבלה לעבודה בשל שמירת שבתות וחגים, או כפייה על עובד לעבוד בשבת, מדובר באפליה מטעמי דת והעובד יוכל לתבוע פיצויים מבית הדין לעבודה.

"אין חוק דמוקרטי ויהודי מזה. אני מאמין ששמירה על יום השבת תביא להצלחתה של מדינת ישראל" מסר ח"כ מיקי זוהר לרגל כניסת החוק לתוקפו. ח"כ עליזה לביא אמרה כי "מדובר בתיקון היסטורי המכיר בכך שהשבת שייכת לכולם – חילונים, דתיים ומסורתיים כאחד, וכי אין כל סיבה להבחין בין מי שמדקדק בקיום מצוות, ומי ששיקוליו סוציאליים, משפחתיים ואחרים". הצעת החוק הוגשה בעקבות הפרסום בתקשורת, כי עובדים בנמל חיפה נדרשו כאמור להצהיר בחתימת עורכי דין כי הם שומרי מצוות על מנת שלא להיות משובצים למשמרות בשבת.

יש לציין כי החוק כולל סעיף המאפשר למפעלים להגיש בקשה לוועדת שרים, הכוללת את ראש הממשלה, שר הדתות ושר העבודה והרווחה או מי מטעמם, להיות מוחרגים מהחוק בשל נזקים חמורים שיגרמו להם או סכנה לציבור. מפעלים אלו ידרשו לנמק בקשתם, והוועדה אמורה להתכנס אחת לשלושה חודשים לפחות כדי לדון בבקשותיהם. כמו כן נקבע כי חוק זה לא יחול במקומות עבודה האמונים על ביטחון הציבור או המדינה כגון משטרה וכיבוי אש, במוסדות בריאות, בעבודות הקשורות לייצור חשמל, בענף המלונאות ובמוסדות המספקים שירותיים חיוניים אחרים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website