עוד לפני פיזור הכנסת? הצעת חוק המנופאים אושרה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת החוק על פיה מנופאי עגורן צריח יועסקו רק בהעסקה ישירה או באמצעות חברות כוח אדם ייעודיות ומורשות בלבד אושר היום (חמישי) בוועדת העבודה והרווחה ותעלה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. את ההצעה יזמו לפני כשנה וחצי חברי הכנסת איל בן ראובן (המחנה הציוני), יו"ר ועדת העבודה והרווחה אלי אלאלוף (כולנו) ועבד אל חכים חאג’ יחיא (הרשימה המשותפת)  במטרה להסדיר ולהגביל את אופני ההעסקה הקבלניים והפוגעניים הנהוגים בענף. כעת נעשים מאמצים ניכרים לזרז את העברת החוק טרם פיזורה של הכנסת. יש לציין כי גם הצעת חוק זו נתמכת על ידי הקואליציה בעקבות הסכם הבטיחות מול ההסתדרות.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן דרש שהצעה זו, שנתמכה על ידי ארגון מפעילי עגורן הצריח הארצי, תוכנס להסכם הבטיחות שנחתם בינו לבין שר האוצר, משה כחלון; שר העבודה והרווחה, חיים כץ ושר השיכון והבינוי, יואב גלנט והוסכם על קידומה והעברתה במהירות.

על-פי הצעת החוק, על מנת שקבלן יוכל לספק שירותי כוח אדם של עגורנאים, הוא יהיה מחוייב לקבל היתר מיוחד לכך משר העבודה והרווחה. אישור כזה יינתן אך ורק לתאגידים ששירותי עגורנאות הם עיסוקם היחיד. השר יהא רשאי לסרב לתת או לחדש היתר בתנאים נוספים בהתחשב בין היתר בצורך בקיום חובותיו של קבלן כוח האדם כלפי עובדיו, לרבות קיום הוראות בטיחות.

מוקדם יותר החודש אמר דן ורשבסקי, יו"ר ועד המנופאים הארצי בהסתדרות עובדי הבניין והעץ לדבר ראשון. "ענף המנופאות היום הוא מסובך מאוד וצריך חברות שיתמחו בו ויבינו אותו. כיום מנופאים מועסקים או בהעסקה ישירה או באופן פרוץ דרך חברות כוח אדם, וישנן כאלו באלפים. פרצה זאת היא תופעה קשה שפוגעת בזכויות ובבטיחות של המנופאים", הוא אומר ויש לציין כי היא מסכנת גם עוברי אורח.

עוד הוסיף ורשבסקי כי "מנופאים רבים מפוטרים כלאחר יד או נפגעים בשכר. רבים מהמנופאים עובדים בשחור ושעות מרובות, ופעמים רבות הם מועסקים גם על-ידי חברות שכלל אינן מורשות. החברות הללו נוטות גם לפשוט רגל ולהיפתח מחדש חדשות לבקרים והמנופאים נפגעים". זו הסיבה שלדבריו הצעת החוק הזו חשובה, שכן היא קובעת גם שחברות כוח האדם שיעסקו בשירותי מנופאות ישלמו עבור היתר מיוחד וכך יצומצם התמריץ לאותן ‘סגירות-פתיחות’.

ההערכה היא שהחוק יצמצם גם את מספר ה’חאפרים’ שקיימים היום בשוק וכך ישפר את הבטיחות במקצוע ובענף, ויגבש את המנופאים במספר חברות מצומצם, באופן שיחזק את כוחם הארגוני ואת יכולתם לשמור על זכויותיהם.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website