עידן עופר ימכור את החזקותיו בתקשורת, לא יפעל בתחום 25 שנים

ועדת הריכוזיות  פרסמה היום (רביעי) כי הגיעה למתווה מוסכם עם קבוצת עופר להפחתת הריכוזיות הכלל-משקית של הקבוצה. על פי המתווה, הקבוצה תצא מתחום התקשורת ולא תפעל בו גם בעתיד. אחרי מכירת כל ההחזקות בתחום התקשורת, תוכל הקבוצה לקבל רישיונות נוספים לייצור חשמל.

ועדת הריכוזיות פועלת מאז כניסתו לתוקף של החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות בסוף דצמבר 2014 ובראשה עומדת עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים, וחברים בה פרופ’ אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ומר שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר.

הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין (צילום: דוברות הכנסת יצחק הררי)

ב-7 באוגוסט 2017 המליצה ועדת הריכוזיות לרשות החשמל שלא להקצות לחברת צומת אנרגיה בע"מ, שנשלטת על ידי עידן עופר, רישיון מותנה לייצור חשמל משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית. הוועדה הודיעה אז שמצאה כי מדובר בקבוצה הריכוזית ביותר במשק: "החזקותיה המשמעותיות בתשתיות החיוניות מתאפיינות בכך שהן בעלות חיוניות גבוהה במיוחד במשק האנרגיה – זיקוק דלק, מחצבים מרכזיים וחשמל" כתבה אז הוועדה, "פעילויותיה אלו אף הקנו לה מעמד של בעלת מונופולין בשורה ארוכה של שווקים נוספים, המספקים תשומות חשובות לתעשיות המשך ובאות לידי ביטוי בין היתר במעמדה כמעסיק משמעותי בדרום ובאזור מפרץ חיפה". לפיכך, כתבה הוועדה, "כל אלו מקנים לבעל השליטה מר עידן עופר והחברות שבשליטתו כוח מיקוח יוצא דופן כלפי דרג קובעי המדיניות, ובפרט כלפי משרד האנרגיה, הנמצא בממשקים תכופים ומורכבים מול חברות אלו. ההחזקה בתשתיות חיוניות רבות ומשמעותיות ופעילות מקרו-כלכלית ניכרת, בצירוף העובדה כי הקבוצה היא גם בעלת פעילות שתדלנית והחזקה מרכזית בתחום התקשורת, מחזקים את החשש להתקיימותו של שבי רגולטורי ותקשורתי וליכולתה של הקבוצה – כבר בעת הזו – להפעיל כוח מיקוח ממשי כלפי קובעי המדיניות".

אז כיצד ומדוע החליטה וועדת הריכוזיות להפוך את החלטתה?

הטוויסט בעלילה

בהודעה שפורסמה היום נכתב כי "מאז, קיימה קבוצת עידן עופר מגעים ממושכים עם הוועדה בסופם הגיעו למתווה". במסגרת המתווה, עידן עופר התחייב למכור את מלוא זכויותיו ברשת מדיה בע"מ לגוף שאינו גורם ריכוזי ושאינו קשור אליו – גם לא לאהוד אנג’ל עמו יש לו קשרים עסקיים – והתחייב לא להחזיק החזקה כלשהי בתחום התקשורת ב-25 השנים הבאות. אחרי שהתנתקות זאת תושלם, סבורה ועדת הריכוזיות שלא תהיה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל-משקית, להתפתחות הקבוצה בתחום ייצור החשמל, עד לגבול שייקבע בעמדה הענפית של רשות ההגבלים העסקיים.

התחייבות הקבוצה כוללת יציאה וניתוק שלה מכל פעילות בתחום התקשורת והתחייבות שלא תפעל בתחום בעתיד, ובכלל זה שלא תחזיק בגורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה, בחברות רכש מדיה ובאתרי אינטרנט (או מדיה אלקטרונית אחרת) שעוסקים בתחומי החדשות או האקטואליה. ההתחייבות אף מגבילה את הקבוצה ביחס להחזקות בכלי תקשורת זרים. התחייבות זו, אותה דרשה הוועדה, נועדה לנטרל כל השפעה תקשורתית של קבוצת עידן עופר.

תחנת הכוח אלון תבור של חברת החשמל שעומדת למכירה לידיים פרטיות. (צילום: יוסי וייס/חברת החשמל)

בהתאם למתווה, רק לאחר שהקבוצה תמכור את מלוא זכויותיה ברשת במנגנון Fix It First, הוועדה לא תייעץ כנגד הקצאות לקבוצה בתחום ייצור החשמל בשמונה השנים הבאות, כל עוד ההספק הכולל המותקן שבידי הקבוצה לא הגיע לגבול שייקבע בעמדת רשות ההגבלים העסקיים ביחס לתחרות הענפית.

הוועדה נימקה את הסכמתה למתווה בכך שהשפעתה החיובית של יציאת הקבוצה מתחום התקשורת על הריכוזיות עולה לאין ערוך על הגידול בריכוזיות כתוצאה מההתרחבות שתתאפשר לקבוצה במסגרת המתווה בתחום החשמל.

"רשת היא אחד מגופי התקשורת הגדולים והמשפיעים במשק – ערוץ רשת 13 הוא אחד משני הערוצים המובילים בישראל, ושידורי החדשות שהוא משדר הם הנצפים ביותר" כתבה הוועדה, "תחום התקשורת הוא ענף חריג במידת ההשפעה הפוטנציאלית שיש לו ביצירת כוח מיקוח מול קובעי המדיניות, ובהקלה על הפעלתו של כוח מיקוח באמצעות שימוש מושכל בדיווח התקשורתי. השפעה זו מתעצמת כשמדובר בהחזקה בכלי תקשורת כה מרכזי".

קבוצת עופר יורדת המסך לטובת חיזוק האחיזה בשוק החשמל. (צילום אילוסטרציה: Shutterstock)

עוד כתבה הוועדה כי "יתירה מזאת להחזקה בכלי תקשורת השפעה רוחבית שמגבירה את כוח המיקוח שגורמים ריכוזיים עשויים להפעיל באמצעות החזקות בתחומי תשתית חיונית ובכלל, והיא מתעצמת ככל שהגורם ריכוזי יותר, על אחת כמה וכמה כשהיא מופעלת בידי הקבוצה הריכוזית ביותר במשק. מכאן שמכירת רשת תקטין מאוד את כוח המיקוח וההשפעה של הקבוצה ואת רמת הריכוזיות הכלל-משקית שלה. התועלת הכלל-משקית שיש להקטנה זו עולה לאין ערוך על הפגיעה בריכוזיות הכלל-משקית שעשויה להיגרם מהתרחבות הקבוצה בתחום החשמל – התרחבות מוגבלת כאמור".

הודעת הוועדה הדגישה כי יציאתה של קבוצת עופר מרשת ומתחום התקשורת היא יציאה מוחלטת מתחום שלקבוצה פעילות משמעותית בו, והיא משמשת בו שחקן דומיננטי ביותר, בעוד שהתרחבות הקבוצה בתחום החשמל אינה חדירה לתחום חדש אלא רק התרחבות בתחום שבו היא כבר פועלת שנים.

לחיי הרווחים שבדרך

במקביל לדברים שבהודעת הוועדה, כדאי לציין שברמה הכלכלית, הפעילות התקשורתית של שידורי רשת היא פעילות הפסדית בשנים האחרונות, כמו בכלל גופי השידור במדינת ישראל. לעומתה, פעילות עסקית בייצור חשמל פרטי, רווחית באופן יוצא דופן, על חשבונה של חברת החשמל, וכמובן גם על גב הציבור שמשלם את חשבונות החשמל.

מפת משק החשמל הפרטי העתידי, ע"פ הרפורמה בחשמל (גרפיקה: אידאה).

בתמצית, התעריף ליצרנים הפרטיים לא נקבע לפי הוצאותיהם, אלא לפי הוצאות חברות החשמל. בכך, היתרון שהעניקה המדינה ליצרנים הפרטיים בדמות "הגנות ינוקא" ולאחר מכן גם בדמות עלות רכש הגז במתווה הגז, מאפשרת להם להרוויח כסף רב כמעט ללא סיכון.

העלייה של קבוצת עופר, המחזיקה כיום בכושר ייצור של כ-1,066 מגהוואט (כ-7% מכלל הספק החשמל המותקן בישראל) לעוד 400 מגהוואט אכן תחזק את כוחה היחסי במגזר ייצור החשמל ותשפר את מצבה העסקי.  על פי הודעת הוועדה אין לפסול כי יאושרו לקבוצה גם בקשות נוספות בעתיד, שיגדילו עוד יותר את שליטתה במשק החשמל. על הפרק נמצאות גם תחנות הכוח של חברת החשמל, ש 4.5 אתרים שלה יוצעו למכירה במסגרת הרפורמה במשק החשמל, שכוללים גם עתודות קרקע להקמת עוד תחנות כוח בהיקף של אלפי מגהוואטים בעתיד.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website