עיכוב אחד יותר מידי: גמלאי המשטרה עדיין לא יכולים ליהנות מתיקון השכר

למרות שבית הדין נתן מעמד של פס"ד להסכמות המדינה וארגוני השוטרים באשר לתשלום החוב שנצבר כלפיהם מזה 12 שנים – אלפי גמלאי המשטרה עדיין אינם יכולים ליהנות ממשיכת כספיהם בשל עיכובים ביורוקרטיים.

במכתב ששלחה יו"ר ארגון נשות השוטרים והסוהרים אביגל שררה לאלי בראל, חשב המשרד לביטחון פנים, הזכירה לו כי חלפו כחודשיים מאז אישור בית המשפט למתווה. "חרף הזמן שחלף, טרם קודמו התהליכים המתחייבים מפסק הדין, כך שהחשבות של המשטרה והשב"ס יכינו את החישובים רטרואקטיבית לכלל הזכאים, על מנת שיוכלו ליטול הלוואות להקדמת התשלומים".

נזכיר, כי על אף שעל פי החלטות הממשלה, שכר השוטרים, הסוהרים וגמלאיהם אמור להיות מושווה לזה של חיילי הקבע בצה"ל, המדינה סירבה משך 12 שנים להעניק להם תוספת בסך 7.3% שניתנה לחיילים וגמלאי צה"ל. לאחר הליך משפטי ממושך ומחאה ארוכה, הגיעה המדינה להסדר עם ארגוני השוטרים והסוהרים לתשלום התוספת השוטפת, ולפריסת החוב שהצטבר.

על פי ההסכם, אמורים היו  הגמלאים בגיל 69 ומטה להתחיל לקבל את תשלום החוב רק משנת 2023, ובפריסה של עשר שנים, וגמלאים מעל גיל 69 בפריסה של 4-2 שנים, במספר מדרגים. אלא שההסכם מול האוצר כלל גם מנגנון באמצעותו אמורים היו הגמלאים להיות יכולים למשוך את הסכום כולו בבת אחת כבר ב-2019, באמצעות הלוואה מהבנקים, שאותה תתחייב המדינה להשיב. לשם יישום מנגנון זה נדרש כאמור החישוב הפרטני של סכום הזכאות של כל גמלאי וגמלאי.

אביגיל שררה בהפגנת נשות השוטרים והגמלאים (צילום באדיבות המרואיינות)

"ציבור הגמלאים הוותיקים ממתין למימוש קבלת התוספת ומימוש ההלוואות התלויות כולן בפעולתכם בחשבות" הדגישה שררה במכתבה. "מיותר לציין שלצערנו ישנם גמלאים אשר בתקופה האחרונה הלכו לעולמם ולא ייהנו מתוספת זו".

לדבר העובדים הוסיפה ואמרה: "הם ידעו את המתווה כבר חודשים רבים ויכלו להיערך לזה כבר. רק בשבועות האחרונים נפטרו 4 גמלאים נוספים, ישנם גמלאים מבוגרים רבים שאנחנו חוששות שלא יראו את כספם, ואנחנו חוששות שהתהליך ימשיך ויתעכב".

התוספת השוטפת, נוספה זה לא מכבר בתחילת השנה לשכר גמלאי השירותים. באשר למשרתים הפעילים נוספה רק מחצית התוספת השוטפת בהתאם להסכם, והמחצית השניה תתווסף רק בשנה הבאה.  תשלומי החוב הרטרואקטיבי למשרתים הפעילים יחלו רק ב-2023 ויפרסו לאורך 11 שנים. כלל החובות הרטרואקטיביים ישולמו בלא ריבית, ויוצמדו למדד רק החל משנת 2018.

מהמשרד לביטחון פנים טרם נמסרה תגובה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website