עיצומים בחיפה: חילופי האשמות בין ראש העיר לוועד העובדים

הבוקר כונסו סייעות גני טרום חובה (עד גיל 3) בעיריית חיפה לאסיפת עובדות על רקע טענות הוועד לפעולות חד צדדיות של העירייה. הגנים, בהם משובצות שתי סייעות, נפתחו רק בשעה 10:00. ברקע, ראשת העיר הנכנסת עינת קליש רותם מפשילה שרוולים ותוקפת את ועד העובדים במילים חריפות ברשתות החברתיות.

אסיפת העובדות כונסה הבוקר לאור טענות ועד העובדים כי העירייה עושה שימוש חד צדדי בסייעות מגני טרום חובה בעיר להשלמת חוסרים של סייעות בגנים אחרים. כך, נותרת בגנים אלו סייעת אחת, בניגוד לתקנות, תוך העמסת עבודה ואחריות ואף תוך פגיעה בזמינות החינוכית של הצוות כלפי ילדי הגנים עצמם. מדובר בגנים הפועלים ומתוקצבים בהתאם לרפורמת הסייעת השניה של משרד החינוך ושבהן אמורות להיות כאמור שתי סייעות. תגובת עיריית חיפה לטענות אלה לא התקבלה, נכון לשעה זו.

"הוועד מכה שנית" כתבה ראשת העיר קליש, הן בדף הפייסבוק האישי שלה והן בשם דף העירייה. "כנראה שנגמר מבחינתם שלב המו"מ, והחל שלב האלימות. או שהם עדיין חיים בשנות השבעים, והם חושבים שמו"מ אלים הוא הפתרון. אתם יודעים מה הם רוצים? גם אנחנו לא".

הדברים באים בהמשך לפוסט חריף שפרסמה קליש רותם במוצאי שבת בתגובה לתושבת שהעלתה תמונה של רחוב מלוכלך: "כשאתם רואים רחובות מטונפים תזכרו – זה לא בגלל עובדי התברואה המסורים. זה הוועד. הוא פוגע בכולנו. גם בכם".

"ועד עובדי העירייה מאיים בעיצומים. בפועל, הם כבר התחילו עם מה שנראה לכאורה כמו שביתות איטלקיות.  הם טוענים שאני פוגעת בעובדים, בקביעויות, בדרגות. ההיפך הוא הנכון", כתבה. עוד טענה כי ועד העובדים מתנגד לכך שאסרה על גיוס קרובי משפחה, מתנגד לכך שקליש אסרה על הגדלת הוצאות העירייה ומבקש לפתוח מו"מ על תנאי העבודה בעירייה במטרה להציג הישגים ‘באלימות’ ו’על חשבון הציבור’ לקראת הבחירות לראשות הוועד.

"האם ידעתם שכמחצית מתקציב העירייה הולך לשכר? בשנות כהונתו של יהב, ארגון העירייה גדל ביותר מאלף עובדים" המשיכה במתקפה. "ביקשתם להוריד את הארנונה? כן, כולכם! בשביל זה צריך לעשות כמה שינויים בארגון, במבנה שלו, ובייעול".

הרחובות מטונפים? וועד עובדי העירייה מאיים בעיצומים. בפועל, הם כבר התחילו עם מה שנראה לכאורה כמו שביתות איטלקיות. הם…

Posted by ‎עינת קליש רותם – ראש העיר חיפה‎ on Saturday, 2 February 2019

"אין שום שביתה איטלקית. את העבודה הנוספת הפסקנו לקחת" הגיב לדבריה יו"ר ועד עובדי העיריה דוד וקנין בשיחה עם דבר ראשון. לדבריו לאחרונה הוצבו ברחבי העיר פחים כתומים לאיסוף אשפה יבשה, ומדובר בעבודה נוספת המוטלת על העובדים. "ביקשתי תוספת עובדים למטרות הללו, של הכתומים והמפעלים" הסביר, "היא אמרה שהיא לא נותנת אז אני לא מפנה. זו ממש לא שביתה איטלקית". לדבריו, מאז יום שני האחרון יכולים עובדי העירייה לנקוט שביתה כחוק במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז, אך הוא אינו מעוניין לפגוע בתושבים. "הצעדים הארגוניים היחידים שאני נוקט כרגע, במסגרת הסכסוך, זה אי-איסוף אשפה ליד הבית של קליש עצמה".

לדבריו, "יש 59 מכרזים שממתינים ותקנים לא מאויישים, ועובדים נדרשים לעבוד יותר קשה כדי למלא את המשבצות הריקות. הם לא מקבלים עבור זה שכר נוסף. אני גם לא מבקש פה שום תוספת שכר או הטבות, רק למלא משבצות חסרות ולעשות את הדברים על פי ההסכמים הקיבוציים".

נזכיר כי רק לאחרונה, ערב השנה החדשה החליטה עיריית חיפה בראשות קליש על פיטוריהם של 24 עובדי ניקיון, ובעירייה הסבירו זאת בתפוגת החוזים הזמניים שלהם. לעת עתה, בעקבות המחאה הציבורית והתערבות ההסתדרות, הבטיחה העירייה לשוב ולקלוט עובדים אלו בתקן – אך בתחילת מרץ בלבד. "הלוואי וזה יקרה כי מדובר בעובדים בשכר מינימום שעובדים בגשם, בחורף בקיץ כשחם. עבודה סיזיפית וקשה. ומילא העיר היתה נקיה", אומר וקנין.

על טענת ראשת העיר לפיה הוא מבקש לפתוח את הסכמי העבודה, אמר כי "חיפה היא הרשות היחידה שבה מקבלים קביעות אחרי שלוש שנים, לעומת שנתיים ברשויות האחרות. לא היתה לי בעיה עם זה עד היום. משרד הפנים החליט שרק עובד קבוע יוכל להתמודד למכרז פנימי, אתה מבין מה זה עושה? העובדים שלי מופלים לרעה. הבהרתי, אם כך, שאם לא ניתן לשנות את נוהל משרד הפנים – צריך לתת קביעות לאחר שנתיים כמו במקומות אחרים שהעובדים שלנו לא יופלו".

על טענת קליש רותם לפיה בתקופת קודמה בתפקיד גדלה מצבת כוח האדם ביותר מאלף עובדים, אמר וקנין כי "אם היא הייתה מתעמקת לבדוק איפה גדלה מצבת העובדים, היא הייתה מבינה שמספר הסייעות לגננות הוכפל בגלל ועדת טרכטנברג ותוספת 150 גני ילדים בתקופתו של יהב. גם במסגרות החינוך המיוחד גדול מאוד היקף כוח האדם, סייעות רפואיות, סייעות צמודות, גננות. היא יכולה לצמצם את כוח האדם הזה? שתראה לנו".

על טענותיה בדבר העסקת קרובי משפחה, אמר כי אני אומר בפה מלא ובנחרצות: מה שהחוק מתיר, אני רוצה. רק מה שהחוק מתיר, מה שהחוק אוסר – לא. כל בן אדם נורמלי יש לו אח שעובד ברכבת, בנמל, בעירייה – אז הוא יעבור לעיר אחרת?  אתה לא יכול לבוא למשפחת מזרחי לדוגמה ולהגיד: ‘מצטערים, אתם יותר מאלף איש תעברו לתל אביב’. מה שהחוק מרשה בקליטת עובדים שהם בני משפחה – אני בעד. העיקר כמובן שלא יהיה ניגוד עניינים וכפיפות".

"היא אמרה שארגון העובדים הולך לבחירות בעוד שנה, זה קשקוש" התייחס לעקיצה האישית שכיוונה ראש נגדו, "דוד וקנין זה לא העניין, מעניין אותי העובדים נטו. הרי אם לא יהיה דוד וקנין יהיה יעקב זוסמן, הוא לא ידאג לעובדים באותה המידה?".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website