עיריית רעננה מנצלת את הקורונה בשביל לפגוע בעובדיה: 350 מדריכי ספורט יועברו להעסקה קבלנית

עיריית רעננה מבקשת להפוך 350 עובדי חינוך המועסקים כיום בהעסקה ישירה, לעובדי קבלן באמצעות עמותת ‘ע.ל.ה – העמותה לקידום הספורט ברעננה’. ההסתדרות עתרה לבית הדין לעבודה בדרישה לנהול משא ומתן על עתידם של העובדים.

ההסתדרות טוענת שמדובר בצעד חד צדדי, המנוגד להסכמים הקיבוציים, ושמטרתו להחליש את העבודה המאורגנת. בית הדין קבע דיון בנושא ב-6 ביוני, ובהסתדרות דורשים סעדים מיידים שימנעו שינוי חד צדדי במעמד העובדים, עד לדיון.

העובדים, מדריכים במחלקת הספורט בעיר, נדרשו לחתום בעודם בחל"ת על ‘הסכמים’ לחילוף מעסיקים, כשהובהר להם שעובד שלא יחתום על הטפסים – תיפסק העסקתו. רבים מהם עובדים ותיקים בעירייה, עם ותק של עשר ואף עשרים שנים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בבקשה שהגישה ההסתדרות, באמצעות עו"ד מוטי לוין, הובהר כי על העירייה חלה החובה לנהל משא ומתן בנוגע לשינויים מסוג זה, הנוגעים לעובדיה, הן מכוח חוקת העבודה ברשויות המקומיות והן מכוח כללי המינהל התקין. בעוד שהעירייה עצמה היא גוף מוסדר, העמותה אליה מבקשת העירייה להעביר את העובדים, איננה מוכרת על ידי משרד הפנים כ"עמותה עירונית".

״קודם נעביר, אחר כך נגדיר״

"יש פה ניסיון חד צדדי לאיים על העובדים שמי שלא יעבור יבולע לו", אומר ל’דבר’ עו"ד רן קידר, יו"ר חטיבת התאגידים העירוניים בהסתדרות המעו"ף. "מבקשים להעביר אותם מגוף ציבורי שהוסדר בחוק לגוף שאיננו מוסדר כלל. משרד הפנים איננו מכיר את העמותה המדוברת, לא מדובר אפילו בעמותה עירונית מאושרת״.

״הם אומרים ‘קודם נעביר את העובדים ואחר כך נגדיר את הגוף’. זה לא עובד ככה״ ממשיך קידר, ״מדובר בעובדים מסורים ו-וותיקים של העירייה שנמצאים בתקופת חל"ת עקב משבר הקורונה. זה ניסיון לא ראוי לנצל את המשבר".

ניסיון דומה להעביר עובדים, בחסות הקורונה, להעסקה קבלנית היה החודש בקרית שמונה, שם בסופו של דבר נמנעה הגזירה על העובדים.

״העסקה דרך עמותה תייעל״

מעיריית רעננה נמסר: ״המדריכים יעברו להיות עובדי עמותה תוך שמירת רציפות והמשכיות של תנאי העסקתם. העירייה ביצעה הסכם העברת זכויות, כך שהמדריכים עוברים עם כל הזכויות, ותנאי ההעסקה שלהם לא ייפגעו.

״עיריית רעננה מסדירה את העסקת מדריכי הספורט דרך עמותת ע.ל.ה, כפי שמקובל בכל השלטון המקומי. מדריכים המועסקים בפנסיה תקציבית, מתוך כוונה שלא לפגוע בזכויותיהם, הוחלט להשאירם בהעסקה דרך הרשות. העסקה דרך עמותה תייעל את מערך הספורט, תביא לסדר ארגון ואחידות בתנאים".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website