עם מספר שיא של בוחרים ורשימות: כמה קולות יידרשו כדי להיכנס לכנסת?

מספר בעלי זכות הבחירה לכנסת ה-21 גדול בכ-460 אלף בוחרים לעומת הבחירות לכנסת העשרים – כך עולה מנתונים שפירסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת הבחירות. מספר בעלי זכות הבחירות לכנסת ה-21 עומד על כ-6.34 מיליון אזרחים, לעומת 5.88 מיליון בעלי זכות בחירה בבחירות 2015 לכנסת ה-20. לפי המסמך, המצביעים יבחרו ב-10,720 קלפיות, שמהן 3,949 יהיו בעלות נגישות לבעלי מגבלות ניידות, שיעור גדול ב-50% לעומת הבחירות הקודמות. 96 קלפיות יוצבו בנציגויות ישראל בחו"ל. אחוז החסימה בבחירות הוא 3.25%, והמשמעות היא שרק מפלגות שישיגו ארבעה מנדטים לפחות ייכנסו לכנסת.

בבחירות הקודמות היה שיעור ההצבעה 72.3% ומספר הקולות שנדרשו לכל מנדט היה 33,511. שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בבחירות הקודמות היה ביישוב מצפה אילן, בו הצביעו 99% מבעלי זכות הבחירה. באילת נרשם שיעור ההצבעה הנמוך ביותר – 49%. מספר הקולות הפסולים בבחירות הקודמות עמד על קרוב ל-44 אלף, שהיוו כאחוז מכלל קולות המצביעים.

אחוזי ההצבעה לכנסת עברו תהפוכות רבות בשני העשורים האחרונים. בבחירות 1999 לכנסת ה-15 הצביעו 78.7% מבעלי זכות הבחירה, שיעור שירד דרמטית בבחירות לכנסת ה-16 ב-2003 ל-68.9%. בבחירות לכנסת ה-17 ב-2006 נרשם שפל של כל הזמנים בשיעור ההצבעה, עם 63.5%. בבחירות לכנסת ה-18 ב-2009 עלה מעט שיעור ההצבעה ל-64.7%. בבחירות 2013 המשיך אחוז ההצבעה לעלות והסתכם ב-67.8%. בבחירות 2015 עלה שוב כאמור שיעור ההצבעה, ל-72.3%, אך נתון זה עדיין נמוך יותר מבכל מערכות הבחירות שהתקיימו בארבעת העשורים הראשונים לקיום המדינה, שבהן שיעור ההצבעה הממוצע עמד על כ-80%.

תרשים שיעורי ההצבעה. (מרכז המחקר והמידע של הכנסת)

מספר הקולות הנדרשים להשגת מנדט מחושב לפי מספר הקולות הכשרים. ההערכה היא שעקב התחרות הצמודה בין הגושים בבחירות הקרובות, אחוז ההצבעה יהיה גבוה. בהנחה שיגיע ל-75%, שמהם ייפסלו אחוז מהקולות, מספר הקולות הכשרים יעמוד על 4.7 מיליון. בתרחיש כזה, מספר הקולות הנדרשים לקבלת מנדט יעמוד על 39.2 אלף ומספר הקולות הנדרש לכניסה לכנסת עם ארבעה מנדטים יהיה 153 אלף. בעוד בבחירות לכנסת הראשונה נדרשו 4,346 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, בבחירות הקודמות נדרשו 136,584 קולות – והמספר כנראה יעלה

העלאת אחוז החסימה מ-2% בבחירות 2013 לכנסת ה-19, ל-3.25% בבחירות לכנסת ה-20, הביאה לזהירות יתר של מצביעים ולצמצום מספר הקולות האבודים, שניתנו למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. בעוד שב-2013 אבדו קרוב ל-269 אלף קולות, בבחירות 2015 אבדו 189.5 אלף קולות.

גם מספר הרשימות המתמודדות הצטמצם. בעוד שב-2013 התמודדו 32 רשימות, מהן 12 עברו את אחוז החסימה, ב-2015 התמודדו 25 רשימות, שמהן 10 נכנסו לכנסת. לבחירות לכנסת ה-21 נרשמו 47 רשימות, אך קרוב לוודאי שרבות מהן יפרשו לפני יום הבחירות. לשם השוואה, בכנסת הראשונה נכנסו לכנסת 12 רשימות מתוך 21 שהתמודדו – אך אחוז החסימה אז היה נמוך בהרבה ועמד על 1%.

מספר הרשימות שנבחורו מתוך כלל הרשימות שהתמודדו במערכות הבחירות בישראל לאורך השנים (מרכז המחקר והמידע של הכנסת)

מימון המפלגות שהעניקה המדינה לרשימות שרצו לכנסת הקודמת הסתכם ב-185 מיליון שקל, והוא הוענק לפי נוסחה המחשבת יחידות מימון, שכל אחת מהן שווה ל-1.34 מיליון שקל. מספר יחידות המימון שתקבל כל מפלגה שיוצגה בכנסת היוצאת ותיכנס גם לכנסת ה-21 יחושב כך: ממוצע מספר חברי הכנסת בשתי הכנסות חלקי שתיים, ועוד יחידת מימון אחת. מפלגות חדשות שייכנסו לכנסת יקבלו מימון בהתאם למספר חברי הכנסת שיכניסו, בתוספת יחידת מימון אחת.

ועדת הבחירות המרכזית מעסיקה כ-1,000 עובדים בשלושה החודשים שקודמים לבחירות, הן במטה והן בוועדות אזוריות. ביום הבחירות מעסיקה ועדת הבחירות 150 אלף עובדים, רובם בקלפיות. הוועדה ממונה על אישור הרשימות, שמותיהן והכינויים שלהן, הדרכת הציבור, פיקוח על תעמולת הבחירות, ארגון לוגיסטי של הבחירות, גיוס והכשרת עובדי הקלפיות, ספירת הקולות וחלוקת המנדטים ובירורים משפטיים הנוגעים להליך הבחירות. בראש הוועדה עומד תמיד שופט עליון, והיו"ר הנוכחי הוא השופט חנן מלצר.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website