עמדת המדינה: משרד התחבורה יכול לדרוש רכש כחול לבן, אך אינו מחויב בכך

המדינה פרסמה היום (שלישי) את עמדתה בנוגע לעתירות בעד ונגד הסרת חובת רכש הגומלין לרכישת אוטובוסים וגלגלה את הכדור חזרה למשרד התחבורה: בחוות דעת שכתבה המשנה ליועמ"ש דינה זילבר נכתב כי משרד התחבורה אינו מחויב ברכש כחול לבן, אך רשאי לדרוש אותו בהתאם לשיקוליו. שאלת רכש הגומלין של אוטובוסים הנרכשים מחו"ל במסגרת רישיונות ההעפלה של חברות התחבורה הציבורית הגיע לבג"ץ במספר עתירות, ומשרדי הממשלה חלוקים בנושא זה.

רכש הגומלין הוא מנגנון במסגרתו מחויבות חברות זרות הזוכות במכרזים ממשלתיים ובמכרזים הממומנים על ידי המדינה, כמו מכרזי האוטובוסים לתחבורה הציבורית, לרכוש מחברות ישראליות סחורה ושירותים בשווי של 20% מגובה העסקה. על הפרק עומדים מכרזים לרכישת אוטובוסים מסין במסגרת מתן הרישיונות להפעלת תחבורה ציבורית.

בחודשים האחרונים הנושא עלה לסדר היום כשבהליכי הנפקת הרשיונות החדשים החליטה המדינה לבטל את חובת רכש הגומלין. במפעל מרכבים המרכיב אוטובוסים בישראל, ראו בהחלטה מכת קשה לענף ויצאו למאבק נגדה. במסגרת מאבק זה, התקיימו בחודשים האחרונים מספר דיונים בוועדות הכנסת כשמצד אחד חברות התחבורה הציבורית דורשות לבטל את חובת רכש הגומלין, ומצד שני מרכבים והתאחדות התעשיינים דורשים לשמור על המנגנון.

בינתיים הוגשו לא פחות מארבע עתירות שונות לבג"ץ בדרישה שיפסוק בעניין כשמצד אחד פנו חברת מרכבים והתאחדות התעשיינים ומהצד השני צ’יינה מוטורס המייבאת אוטובוסים מסין וחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת.

בחוות הדעת קובעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי למשרד התחבורה שמורה הזכות להכליל תנאים שונים, כמו רכש גומלין, בהליך מתן הרישיונות להפעלת תחבורה ציבורית, זאת בתנאי שהתנאים האמורים מהווים דרישה עניינית העומדת בתכלית הפקת הרישיונות. כלומר שהנימוק לדרוש רכש גומלין תואם את מטרות הקצאת הרשיון.

בנקודה זו מתחלקות חוות הדעת של המשרדים השונים לשלוש גישות. על פי גישת משרד האוצר, למשרד התחבורה אסור להכליל את התנאי לרכש גומלין מאחר והוא לא עומד כשיקול ענייני הקשור ישירות למטרות הפקת הרישיון. לגישת משרד האוצר השיקולים היחידים שרשאי משרד התחבורה לשקול נוגעים לאיכות השירות בתחבורה הציבורית ולמחירה.

מנגד עמדת משרד הכלכלה גורסת כי בהתאם להחלטות הממשלה על משרד התחבורה מוטלת החובה להכליל שיקולים של עידוד תוצרת הארץ בהליך. בנוסף טוענים במשרד הכלכלה כי שמירה על תעשיית מרכבי האוטובסים בישראל חיונית על מנת לשמור על היכולת לתת שירות לתחבורה הציבורית בישראל. בתווך נמצאת עמדת היועצים המשפטיים של משרד התחבורה שטוענים כי למשרד מותר לשקול שיקולים כמו עידוד תוצרת הארץ אך אין לו חובה לעשות כן.

על פי חוות הדעת שפרסמה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד התחבורה יידרש לקיים דיון מחודש בנושא ולאפשר לצדדים השונים ולמשרדי הממשלה להציג את עמדתם בנושא, זאת על מנת להכריע האם אכן הכללת רכש הגומלין במסגרת הליך הקצאת הרישיונות יכולה להיחשב כעניינית לתכלית של הקצאת הרישיון.

יש לציין כי נושא רכש הגומלין במכרזי הרישיונות לתחבורה הציבורית נמצא בוויכוח כבר מספר חודשים ואף התקיימו בגינו מספר דיונים בוועדות הכנסת. כשחברות התחבורה הציבורית דורשות לוותר על סעיף הרכש הגומלין בעסקאות רכש האוטובוסים מסין בעוד שחברות מרכבים והארגז שמייצרות מרכבי אוטובוסים בישראל דורשות שהסעיף יישמר.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website