ענני נוצות וכבשים

כשראיתי ענני נוצות
הוצאתי דברים מהקשרם
ועפתי עלייך.
כשראיתי ענני כבשים
הוצאתי משכוכית מהקשרה
והלכתי כעיוור
לקול פעמונייך

Leave a Reply

Name *
Email *
Website