עקב אי-עמידה בתנאים: המשרד להגנת הסביבה דחה את הנישוב באסדת לוויתן

המשרד להגנת הסביבה הודיע הערב (שני) כי אינו מאשר את הליך הנישוב מאסדת לוויתן מחר (שלישי), משום שנובל אנרג’י לא עמדה במכלול התנאים שהציב לשם הפעלת הליך זה. ע’ב כך, הנישוב נדחה למועד לא ידוע. "המשרד מודע לאי-הנוחות הנגרמת כתוצאה ממצב זה לתושבי האזור, ואולם עומד על כך שכל התנאים שהציב על מנת לפקח בצורה מלאה על פעילות ההרצה ימולאו למען הציבור והסביבה", נכתב בהודעת המשרד.

בשעה 22:00 הודיע המשרד להגנת הסביבה כי חברת נובל אנרג’י לא עמדה בתנאים הנדרשים עד לשעה זו, ולכן הנישוב יידחה. המשרד להגנת הסביבה לא מאפשר לחברה לבצע מחר (ג’) את פעולת הנישוב באסדת לוויתן בשל אי-עמידה בכל הדרישות והתנאים המחמירים שהציב לה; המשרד הורה לחברה לתת לציבור התראה של יומיים מראש על המועד החדש.

רשימת התנאים ניתנה לנובל במסמך שחתום ע"י צור גלין, ראש אגף איכות אוויר במשרד.

עוד נמסר כי "מודע לאי-הנוחות הנגרמת כתוצאה ממצב זה לתושבי האזור, ואולם עומד על כך שכל התנאים שהציב על מנת לפקח בצורה מלאה על פעילות ההרצה ימולאו למען הציבור והסביבה".

המשרד דרש מחברת נובל אנרג’י לפרסם הודעה באתר האינטרנט שלה על המועד החדש ולעדכן את הציבור שני ימי עסקים מראש. זאת, בתנאי שתעמוד בכל התנאים שהמשרד הציב.

הדרישות שנובל לא עמדה בהן

המשרד לא אישר עדיין את תוכנית הדיגום והניטור באסדה במהלך הנישוב, מכיוון ש"לא נחה דעתו עד לשעה זו מדוחות הכיול ובקרת האיכות שהוגשו, הנוגעים למכשירי האנליזה על האסדה לבדיקת הרכב הגז המנושב. אסדת לוויתן נמצאת כעת בתקופת הרצה. כמקובל במתקנים חדשים, כל המערכות לרבות מתקני הטיפול בפליטות – נכנסות לפעילות באופן הדרגתי".

לבדיקת המשרד אין סכנה לציבור מהנישוב

המשרד להגנת הסביבה בדק את תכניות החברה עבור תקופת ההרצה והנישוב, ובנוסף, ביצע מודל פיזור מזהמים במצבים סינופטיים שונים. הממצאים הראו כי לא צפויה חריגה מערך הסביבה לבנזן בקו החוף, במועדי הנישובים המהותיים. תרחישי הפיזור המחמירים ביותר הצביעו כי פליטות הבנזן מהאסדה לא צפויות להביא לעלייה משמעותית בריכוזי הבנזן באזור החוף. מהבדיקות שבוצעו, ניתן לקבוע כי לא צפוי סיכון לתושבי יישובי החוף בכל שלבי ההרצה, כולל בזמן הנישובים. ביום הנישוב, צוותי המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה הודיעו כי יהיו נוכחים על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור ובמרכז הבקרה של נובל.

עוד נמסר כי "המשרד להגנת הסביבה מחדד, כי אין כל הנחיות מיוחדות באשר להפסקת פעילות או שינוי בהתנהלות היום-יומית של תושבי האזור, גם לא בעת הנישוב באסדה. המשרד מדגיש, כי אין בסיס לאמירות חסרות האחריות הקוראות לתושבים להתפנות בתקופת הרצת האסדה והנישוב. ריכוזי המזהמים בחוף ינוטרו באופן רציף ובמקרה הבלתי סביר שתתגלה בזמן אמת עלייה בזיהום האוויר העלולה לסכן את האוכלוסייה – הפעילות באסדה תופסק.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website