עשור לנציבות שוויון זכויות בעבודה: 30% מהפניות בגין אפליה על רקע היריון

נציבות שוויון זכויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה מציינת עשור להיווסדה. מאז הוקמה, נתקבלו בנציבות 7,639 פניות – מעל ל-750 פניות בשנה בממוצע. 30% מהפניות בעשור האחרון היו בגין אפליה על רקע היריון. בשנת 2018, 70% מהפניות הוגשו על ידי נשים.

בשנת 2018 הוגשו 748 פניות לנציבות. 22.9% מתוכן בנושאי אפליה על רקע היריון, 10.2% בשל אפליה על רקע גיל, 8.8% בשל אפליה על רקע מין או מגדר, 7.5% בשל אפליה על רקע לאום, 6.7 בשל אפליה על רקע הורות. סוגיות נוספות בגינן פנו לנציבות הן אפליה על רקע מוגבלות, ארץ מוצא, שירות מילואים, טיפולי פוריות, הטרדה מינית, גזע, מקום מגורים, מעמד אישי, נטיה מינית, השקפה, מפלגה וכו’.

אפליה במקום העבודה (איור: אידאה)

בחמש השנים האחרונות, חלה עליה בשיעור הפונים הערבים לנציבות, בין היתר בשל קמפיין ייעודי שפורסם בקרב החברה הערבית בשנת 2017. בקרב הפונים הערבים, נושאי הפניה המרכזיים בשנת 2018 היו אפליה על רקע היריון (23%) ולאום (23%). בעשור האחרון הסתמנה מגמת עלייה במספר הפניות בגין אפליה על רקע לאום שהגיע לשיא בשנת 2017 בה הוגשו 74 פניות בנושא זה. בשנת 2018 הוגשו 56 פניות בשל אפליה על רקע לאומי.

במהלך 2018 הייתה מעורבת הנציבות ב-26 הליכים משפטיים שחלקם עודם מתנהלים – באחד מהם עתרה הנציבות בשם מתלונן ובשבעה נוספים הגישה חוות דעת כ’ידידת בית הדין’. ב-15 נוספים השתתפה הנציבות, אך המדינה יוצגה באמצעות הפרקליטות, במקרה אחד, עמדה הנציבות כמשיבה בהליך משפטי שננקט נגדה. לצד זאת השתתפה הנציבות בשני הליכי התדיינויות פנים-ממשלתיים. כמו כן התייחסה השנה הנציבות גם ל-25 הצעות חוק שהובאו בפני ועדת השרים לענייני חקיקה.

עו"ד מרים כבהא, הנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה מסרה כי: "נתוני הדוח מצביעים על כך שהפעילות הענפה של הנציבות בעשור האחרון, הן בתחום המשפטי והן בתחום ההסברתי, נותנת את אותותיה ותורמת להעלאת המודעות בקרב קבוצות האוכלוסיות המופלות בשוק העבודה. העלייה בשיעור הפניות לנציבות מקרב נשים, ערבים ויוצאי אתיופיה, מבטאת את האמון שניתן בנציבות, ומחייב אותנו לפעול למימוש זכויותיהם של הפונים והפונות, על מנת להבטיח שוויון הזדמנויות ושוק עבודה פתוח ומכיל לכולם".

נציבות שוויון זכויות בעבודה פועלת מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, המתייחס לכמה קבוצות החשופות באופן תדיר לאפליה ואוסר על אפלייתן. לנציבות השוויון ישנה הסמכות לאכוף את החלת החוק בכל מקרה של הפרה על רקע: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, טיפולי פוריות, הורות, גיל, דת, לאום ועוד.

הנציבות פועלת להגביר ולהעמיק את האכיפה על חקיקת השוויון, מעודדת גיוון והכלה בשוק העבודה, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי זאת בין היתר ע"י יצירת שיתופי פעולה במסגרת תכניות להטמעת שוויון אותן הנציבות מובילה בחברות ממשלתיות, בחברות עסקיות ובאקדמיה ומתווה מדיניות בנושא. כמו כן הנציבות יוצרת שותפויות עם בעלי עניין בין היתר עם משרדי ממשלה, עמותות וארגונים העוסקים בשוויון וגיוון בעבודה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website