עתירה לבג”ץ: לא לפרסם החלטה בעניין רה”מ לפני הבחירות

עתירה הוגשה היום (ראשון) לבג"ץ, כנגד פרסום הכרעת היועץ המשפטי לממשלה בשלושת התיקים בהם חשוד ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני הבחירות באפריל הקרוב. העתירה הוגשה על ידי עו"ד יוסי פוקס, לאחר שביום שישי האחרון הודיע היועמ"ש כי לא קיימת מניעה לפרסום ההחלטה בתיקי נתניהו טרם הבחירות.

בעתירה, טוען פוקס כי מטרתו הינה "למנוע מהמשיב (היועץ המשפטי לממשלה, ע.י) להתערב בהליך הבחירות הדמוקרטי, שלא כדין". עוד טען כי החלטת היועמ"ש לפרסם את הכרעתו "ערב בחירות ללא קיום השימוע עצמו והגעה להחלטה סופית לפני הבחירות מהווה מהלך חד צדדי לרעת ראש הממשלה, הפוגע קשות בזכויות ציבור בוחריו". פוקס אינו נמנה בין פרקליטיו של נתניהו, אלא הגיש את העתירה כעותר ציבורי.

כזכור, ביום שישי האחרון שיגר היועמ"ש מכתב לפרקליטי ראש הממשלה, עמם נפגש לאחר שביקשו כי לא יפרסם את הכרעתו בתיקי נתניהו עד לאחר הבחירות. במכתב, הודיע מנדלבליט כי לא מצא כל מניעה לקבלת ופרסום החלטה מטעמו, ככל שתהיה כזו, לשקול להגיש כתב אישום בתיקים הנוגעים  לראש הממשלה, בכפוף לשימוע, גם לפני מועד הבחירות, והגיב לטענות דומות שהעלו זה מכבר פרקליטיו של נתניהו.

ראשית, ציין היועמ"ש כי תהליך העבודה על תיקי נתניהו ולוח הזמנים שנקבע לשם כך, גובשו בתיאום ביניהם ללא כל קשר למועד הבחירות שעמד באותה העת על נובמבר 2019, וכעת לאחר הקדמת הבחירות אין הצדקה לסטות מלוח זמנים זה של בחינת התיקים.

עוד צוין במכתב כי "החלטה להמתין עם פרסום ההחלטה בעניינו של ראש הממשלה, על אף סיום תהליך הבחינה של תיקי החקירה הנוגעים אליו, אם התהליך אכן יסתיים, תפגע בעיקרון של שוויון הכל בפני החוק ובעקרון של זכות הציבור לדעת על החלטות חשובות מעין אלה".

בסיכום המכתב, נכתב כי עמדת היועמ"ש הינה כי אין מקום לחרוג מהכללים הקבועים בהנחית היועמ"ש הקיימת באשר לקבלת החלטה בתיקים הנוגעים לנבחרי ציבור בעת בחירות, ומתהליך העבודה שתוכנן מראש, ואשר מצוי עתה בעיצומו. לכן, אם תתגבש בשבועות הקרובים החלטה כי היועץ המשפטי לממשלה שוקל להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, בכפוף לשימוע, לא תהיה כל מניעה לקבל החלטה זו, או לפרסמה ברבים.

בשל טענות אלה ואחרות, קבע היועמ"ש כי לא נמצאו טעמים לסטות מן הכללים הרגילים באשר לקבלת הכרעה בתיק המצוי בפני הפרקליטות. עוד הודגש כי "הטיפול בתיקי החקירה הנוגעים לראש הממשלה נעשה משיקולים מקצועיים וענייניים, והחלטות התקבלו, מתקבלות ויתקבלו אך ורק על בסיס חומר הראיות ומשיקולים של האינטרס הציבורי בלבד".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website