עתירה של רשויות מקומיות וארגון שומרי הבית: לבטל את היתר הבניה לאסדת “לוויתן”

עתירה מנהלית נגד רשות הרישוי למתקני גז (רשג"ז) וחברת נובל אנרג’י הוגשה אתמול (ראשון) לבית המשפט המחוזי בחיפה. לטענת העותרים, חברת נובל אנרג’י הפרה את התנאים להיתר הבניה, ואילו הסירוב המוחלט של המשרד להגנת הסביבה להעניק היתר פליטה לאסדה אמור לבטל גם את היתר הבניה.

בעתירה שהוגשה אמש לבית המשפט המחוזי בחיפה, מבקשות בצוותא מספר רשויות מקומיות לצד ארגון "שומרי הבית", לבטל את היתר הבניה לאסדת "לוויתן" באמצעות צו ביניים שימנע את הכנסת האסדה למימי ישראל, וכן להפסקת כל פעולה לביסוס, קיבוע או עיגון האסדה במימי ישראל. העותרים מודעים לכך שהאסדה נמצאת כבר בדרכה לישראל. הדיון בבקשה לצו הביניים נקבע ליום 23.1.19, אצל כבוד השופט רון סוקול.

מחאה למען הרחקת אסדת לוויתן (צילום: מרק קולטון, ארגון שומרי הבית)

העותרים, באמצעות משרד הררי טויסטר, עוה"ד אילנה בראף-שניר ויונתן הראל, טוענים כי לנוכח דחיית הבקשה להיתר הפליטה עבור האסדה על ידי המשרד להגנת הסביבה (הגנ"ס) הרי שעצם השארת היתר הבניה בתוקף ובידי נובל מהווה הפרה של חוק אוויר נקי, ולכן יש מקום להורות על בטלות היתר הבניה. כמו כן לנוכח העובדה כי בידי העותרים מצוי מידע לפיו הופרו התנאים בהיתר הבנייה עצמו, ההיתר אינו תקף ואין מקום לאפשר ביצוע העבודות.

האם החלטת המשרד להגנת הסביבה תחולל כדור שלג משפטי?

ביום ה-06.12.18 ביטל המשרד להגנ"ס את בקשת היתר הפליטה של נובל אנרג’י עבור האסדה. במכתב הדחייה שלו אל מנהלי נובל אנרג’י קובע המשרד להגנ"ס כי "השתלשלות העניינים במסגרתה דרישות חוזרות של המשרד להצגת מידע מהימן מביאות לשינוי מהותי במספר רכיבי הציוד הנכללים בבקשה, אשר מהווים מקור לפליטה לא מוקדית של מזהמים, מעלה תהיות קשות לגבי אמינות כלל הנתונים בבקשה להיתר הפליטה. יודגש כי מאז הגשת הבקשה נדרשתם שוב ושוב להשלים מידע לגבי מקור הפליטה וניתנה לכם הזדמנות לערוך את כל התיקונים הנדרשים בשלבים מוקדמים, אך לצערנו בשלב זה אין מנוס מבחינה מחודשת על ידכם לגבי כלל פרטי הבקשה ומהימנותם. למותר לציין כי אמינות הנתונים מהווה תנאי בסיסי להפעלת סמכות הממונה במתן היתר פליטה לפי החוק והתקנות, ובהיעדר מהימנות לגבי כלל הנתונים לא ניתן לתת היתר פליטה."

לטענת העותרים, דחיה מוחלטת זו של הבקשה מעמידה את נובל אנרג’י במצב כאילו כלל לא הוגשה בקשה. לכן, טעונים העותרים, יש בכך הפרה של חוק אוויר נקי, לפיו לא ניתן להעניק היתרי בניה למתקנים שזקוקים להיתר פליטה ולא הוגשה בקשה להיתר בגינם. בנוסף, נטען כי לפני הוצאת היתר הבניה היה על נובל אנרג’י להגיש תכניות לניטור סביבתי כשלושה חודשים לפני תחילת העבודות, אשר לא הוגשות – הן לגבי שלב העבודות והן לגבי התפעול השוטף.

צינורות הובלת גז טבעי במאגר תמר | מחאה למען הרחקת אסדת לוויתן (צילום: מרק קולטון, ארגון שומרי הבית | משה שי / פלאש 90)

עתירות משפטיות נוספות הוגשו בנוגע להיתרי העבודות בגין מערך הקונדנסט הסמוך לאתר תחנת הכח "חגית". אין בכוחן של עתירות אלו, לפי הסעדים המתבקשים בהן, לבטל את הפיתוח עצמו לחלוטין, אך אם יתקבלו, יש בהן בכדי לעכב את משך הפיתוח, בניגוד גמור ליעדי הממשלה, המעוניינת לפתח את המאגר מהר ככל שניתן וזאת משלל סיבות: עמידה בהתחייבויות בינלאומיות כלפי יצוא, גיבוי מאגר "תמר" המהווה מונופול גז במשק וספק יחיד אשר כל תקלה חמורה בו מעמידה את ישראל בבעיית אנרגיה משמעותית. בנוסף לכך קיימת סיבה כלכלית – חיבור מאגר "לוויתן" בהקדם עשוי לחסוך בהוצאות חברת החשמל על רכש גז, בעוד החברה לכודה בחוזה גז יקר עם מאגר "תמר". חיבור לוויתן יאפשר לחברת החשמל להפחית את הביקוש מ"תמר" למינימום הכתוב בחוזה ולרכוש גז נוסף בהתמחרות בין שני המאגרים.

רקורד משפטי שלא צלח עד כה

עד כה, הוגשו מספר עתירות משפטיות כנגד רכיבים בתכנית הפיתוח של מאגר "לוויתן" או כנגד התמ"א 37 עליה הוא מתבסס. כל העתירות נדחו או נמשכו ורק עתירה אחת, עקרונית, הצליחה להשפיע. מדובר בתיק שנקרא "בג"ץ יקנעם" שבגינו נפסק כי יש להעדיף תמהיל פיתוח ימי על פני תמהיל יבשתי – קביעה שלא סותרת את תכנית הפיתוח הנוכחית של מאגר "לוויתן".

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית": "אנחנו, תושבי האיזור, יחד עם שבע הרשויות המשמעותיות ביותר בסביבה, זועקים ומתריעים מפני טעות איומה, אסון שהולך ונבנה אל מול חופינו – שיסכן את חיינו ובריאות ילדינו, ומשרדי האנרגיה, האוצר והבריאות דוממים! אנו תקווה כי בית המשפט יעצור את העוולה ויאכוף את החוק של מדינת ישראל גם ביחס לחברת נובל אנרג’י".

תגובת שותפות לוויתן לא התקבלה עד מועד פרסום הכתבה

Leave a Reply

Name *
Email *
Website