פברואר בתקציב ההמשכי: קיצוץ עמוק בהוצאות, העודף התקציבי נמשך

מדינת ישראל סיימה את חודש פברואר עם עודף של 2.6 מיליארד בתקציב המדינה, כך פורסם היום (חמישי) בדו"ח ביצוע התקציב לחודש פברואר. סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2020 הסתכמו כאמור ב-50.6 מיליארד ש"ח, ירידה של 5.5%  לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בחודש פברואר לבדו נוצר גירעון של 3.3 מיליארד ש"ח, לעומת 4.9 מיליארד ש"ח בשנת 2019. עודף תקציבי של 5.9 מיליארד שקלים מחודש ינואר שומר על העודף התקציבי המצטבר. סך ההוצאה הממשלתית, כולל תשלומי קרן וריבית, מוגבלת ל-40.2 מיליארד לחודש, בשל מגבלות התקציב ההמשכי שנוצר בהיעדר חוק תקציב מאושר בכנסת. עד כה הוציאה הממשלה 70.7 מיליארד ש"ח בלבד, מתוכם 50.6 מיליארד על הוצאות המשרדים, 14.3 מיליארד על פירעון קרן ו-5.6 מיליארד תשלומי ריבית.

סך ההוצאות בפברואר הינו 28.5 מיליארד שקלים לעומת 27 מיליארד ש"ח בשנת 2019 (יש לציין שפברואר היה ארוך השנה ביום). המשרדים האזרחיים הוציאו 21.8 מיליארד שקלים, מערכת הביטחון הוציאה 5.2 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית על החוב הממשלתי היו 1.5 מיליארד שקלים. פירעון קרן חובות בפברואר עמד על 14.3 מיליארד שקלים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אחת מתוצאות הריסון התקציבי היא ירידה במדידת הגירעון המצטבר 12 חודשים לאחור, העומד כעת על 3.1% מהתוצר, לעומת 3.7% בדצמבר.

כך פועל חנק תקציבי

מהנתונים עולה שהמדינה יכלה להוציא עוד 9.7 מיליארד שקל בחודשים ינואר פברואר, שלא נוצלו. בהודעת האוצר נמסר כי "ניתן להעביר עודף שנוצר בחודשים מסוימים של השנה לחודשים הבאים כל עוד הביצוע המצטבר אינו חורג מהמכסה המצטברת המקבילה לתקופה היחסית של השנה", וכי כספים אלו נדרשים לתשלומי פירעון חובות גבוהים יותר בחודשים הקרובים.

ככלל, תקציב המשכי פועל במכסה פחות גמישה מתקציב רגיל, כך שההוצאות צריכות להתחשב לא רק בתקציב המאושר, אלא גם במכסה הנוצרת מפירעון חובות. ברמה העקרונית, אין למדינה בעיה להנפיק אגרות חוב חדשות לשם מחזור חובות, אך תקציב המשכי מגביל את הגמישות בתחום זה, מה שמתגלגל לריסון נוסף בהוצאות של משרדי הממשלה.

לפי הודעת האוצר התקציב ההמשכי מוביל לקיצוץ מצטבר של 5.5% בתקציבי המשרדים.

עליה בהכנסות המדינה

הכנסות הממשלה בחודש פברואר הסתכמו ב25.2 מיליארד ש"ח. סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – פברואר הסתכמו ב-58.8 מיליארד ש"ח,  גידול נומינלי של 7.9% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, המשקלל גידול של 8.3% בהכנסות ממסים.

במונחים ריאליים, מנוכי הכנסות חריגות, עונתיות ותיקוני חקיקה, מדובר בעליה של כ-5% בגביית המסים בפברואר לעומת פברואר 2019. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-9% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים ירדה בכ‑ 1% והגביה מאגרות עלתה ב-4%.

בפברואר 2020 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב-2.1  מיליארד ש"ח  לעומת 2.6 מיליארד ש"ח בפברואר 2019, ירידה ריאלית של כ- 20%. בתקופה ינואר – פברואר 2020 הירידה הנה מתונה יותר ומגיעה לכ-14%.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website