פורסמו פרטי התכנית לדחייה שנייה של הלוואות ומשכנתאות

הפיקוח על הבנקים הודיע היום (שלישי) על הארכת המתווה לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות. המשמעות: ניתן יהיה להגיש בקשה לדחיית החזר ההלוואות עד ל-6 חודשים למי שעוד לא הגיש בקשה, ול-3 חודשים נוספים למי שכבר קיבל דחייה בסגר הקודם. עם זאת, בפיקוח על הבנקים מדגישים כי לא מדובר בשמיטת חובות אלא בדחיית החזר החוב בלבד, והבנקים יחליטו האם לדחות את תשלומי הריבית או לא.

הלוואות צרכניות: מי שזכאי לדחייה הוא לווה ללא פיגורים בהחזרים נכון לתאריך ה-28 בפברואר, ערב תחילת משבר הקורונה. משמעותו של אישור הבקשה היא שההחזרים של קרן ההלוואה (הסכום הבסיס שנלווה) תידחה ללא שיקול דעת הבנק. עם זאת, הבנק יהיה רשאי להמשיך לדרוש תשלומי ריבית גם בתקופת הדחייה.

כל לווה צרכני עם הלוואה של עד ל-100,000 שקלים יוכל להגיש בקשה לדחיית ההחזר עד לתאריך ה-31 לדצמבר 2020.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

המשמעות להלוואות צרכניות היא למעשה הארכת תקופת ההלוואה. הריבית המקסימלית שיוכל הבנק לדרוש בעבור תקופת ההארכה היא אותה הריבית ששולמה בתקופת ההלוואה המקורית, וללא חיובי עמלה.

משכנתאות יוכלו לזכות בדחייה במידה והלווה לא פיגר בתשלומים בחודשיים לפני הגשת הבקשה. קבלת אישור מהפיקוח על הבנקים משמעותו דחייה של תשלומי הריבית והקרן. מי שקיבל דחייה כבר בסבב הקודם יוכל לזכות בדחייה נוספת של 3 חודשים עד ל-31 לדצבר 2020. מי שלא קיבל דחייה עד כה יוכל לזכות בדחייה של 6 חודשים.

את הבקשות יש להגיש עד ה-31 בדצבמר 2020.

הלוואות עסקיות יוכלו לקבל אישור דחייה אם מחזור העסק לא עולה על 25 מיליון שקלים בשנה, ומחזורו נפגע כתוצאה ממשבר הקורונה. לקוח עסקי יהיה זכאי לדחייה אם ההלוואות נפרעו בצורה סדירה במשך שנה עד ל-28.2, והפיקוח על הבנקים צופה שיוכל לצלוח את משבר הקורונה ולהחזיר את החובות במועד מאוחר יותר.

על פי הפיקוח על הבנקים, בסבב האחרון של דחיית תשלומי ההלוואות אושרו כ-738 אלף בקשות, בסכום כולל של כ-9.5 מיליארד שקלים.

נגיד בנק ישראל פרופ’ אמיר ירון: "הארכת המתווה הינה עדות להירתמות נוספת של המערכת הבנקאית לסיוע ללקוחותיה בזמנים קשים אלו. מחויבותם למתווה דחיית ההלוואות חשובה ומבורכת. במקביל, חשוב להדגיש, כי החודשים הבאים יאפשרו לבנקים וללקוחות להתחיל להיערך ליום שאחרי דחיית ההלוואות ולהסדיר את אופן פריסת ההלוואה ככל שיידרש״.

המפקח על הבנקים יאיר אבידן: "אני מברך את המערכת הבנקאית על הירתמותה להרחבת והארכת המתווה לטובת לקוחותיהם, בתקופה מורכבת זו. אולם, יש לזכור, כי דחיית תשלומים כמוה כהלוואה חדשה, הטומנת בחובה עלויות. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (שיעור הריבית, סכום החיוב החודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצ"ב). מומלץ לממש חלופה זאת רק לאחר בחינת נחיצותה ועלותה."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website