פסיכולוגים חינוכיים ו-20 ארגוני הורים הצטרפו למתנגדים לרפורמה בחינוך המיוחד

הרפורמה בחינוך המיוחד ממשיכה לעורר ביקורת. הסתדרות האקדמאים במח"ר (מדעי החברה והרוח) הכריזה על סכסוך עבודה בקרב כ-3200 פסיכולוגים חינוכיים אשר אחראיים על ועדות ההשמה והמערך הפסיכולוגי במערכת החינוך. במקביל לכך, מעל 20 ארגוני הורים וארגוני זכויות פנו במכתב דחוף למשרד החינוך בטענה על יישום פגום של התיקון.

לטענת חטיבת הפסיכולוגים שבהסתדרות המח"ר, הרפורמה פוגעת במשקל שיש לחוות דעת של הפסיכולוגים החינוכיים בוועדות ההשמה בהן קובעים את המסלול והשירות החינוכי לו יהיה זכאי התלמיד, סל השירותים לתלמיד והיקפו. לטענת הסתדרות המח"ר, עם תחילתה של הרפורמה חל פיחות, ואף ביטול בפועל, של מעמדו המקצועי של הפסיכולוג החינוכי בוועדות ההשמה ועל כן, גם משקל החלטתו. בנוסף לכך טוענים הפסיכולוגים שהזינוק במספר הוועדות לא תואם את כוח האדם הנוכחי ואינו מאפשר לפסיכולוגים לתת הערכה איכותית ומספקת של הילדים. בעוד שבועיים מהיום, תהיה הסתדרות המח"ר רשאית להשבית את ועדות ההשמה של החינוך המיוחד ואף את כל מערך השירותים של הפסיכולוגים החינוכיים.

"הרפורמה פוגעת ביכולת של הפסיכולוגים לתת את השירות המקצועי ביותר הן לילדי החינוך המיוחד והן לילדים נוספים שזקוקים להם" מסרה יו"ר הסתדרות המח"ר, אלכסנדרה ציבולבסקי והעבירה ביקורת קשה על שאלון האפיון אותו מחויבים מורים למלא היום כדי להעריך את הילדים בוועדות ההשמה "אם בעבר היה משקל לחוות הדעת של הפסיכולוג על הילד, הרי שהיום ההחלטה בוועדת ההשמה נקבעת ע"פ שאלון שממלא המורה או הגננת שאין להם את הכלים וההכשרה של הפסיכולוג. חוות הדעת של הפסיכולוג אינה נספרת לאחר הרפורמה".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במקביל לכך, מספר ארגוני חינוכיים לילדים בחינוך המיוחד, אנשי חינוך ואנשי משפט שלחו מכתב לשר החינוך בו התריעו על מספר כשלים מהותיים שמתקיימים היום ביישום הרפרומה בפיילוט של מחוז צפון. במכתב טוענים הארגונים שהועדות פועלות ‘כחותמות גומי’ והחלטותיהן מוכתבות מראש מגורמים מבחוץ, ללא ליווי של חוזר מנכ"ל מנחה, כך שבסופו של דבר לוועדה יש שיקול דעת מזערי לגבי היקף הסל והשירות החינוכי לתלמידים המשולבים. עוד טוענים הארגונים שהמנהלים מגבילים את כמות התלמידים שמופנים לוועדות ושההורים אינם מקבלים את כל המסמכים הקשורים באפיון והערכת ילדיהם, אותם הם מחויבים לקבל מתוקף זכותם לקבל החלטות לגבי ילדיהם.

"לצערנו, התמונה שמתקבלת מהיישום בארץ כולה, הינה של יישום המנוגד לקבוע בחוק והתנהלות בלתי סבירה ומנוגדת לכללי המנהל התקין" נכתב במכתב הארגונים. "לאור ההתנהלות החמורה היישום החוק, אשר מפרה ברגל גסה את זכויותיהם של התלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים, אנו דורשים ממשרד החינוך לתקן ליקויים אלו באופן מיידי"

הרפורמה בחינוך המיוחד שאושרה לפני שנתיים נועדה להרחיב את מקומם של הורים לילדים על קשת המוגבלויות בהחלטה לאיזו מסגרת הילד יישלח, ולהרחיב את מערך השילוב בין ילדים על קשת המוגבלויות ויתר הילדים במערכת החינוך. השנה מיושמת הרפורמה כפיילוט במחוז צפון בלבד, ומתוכננת להתרחב לכלל מערכת החינוך. יישום הרפורמה זוכה לביקורת רבה מצד הורים ואנשי חינוך, בראשם הסתדרות המורים ופורום ועדי ההורים הישוביים, המוחים על כך שהרפורמה יושמה ללא תוספת תקציבית מספקת וללא הכשרת הצוותים החינוכיים לקליטת התלמידים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website