צברתם חוב בדיור הציבורי? כדאי שתקראו את זה

מטרתו של הדיור ציבורי לספק פתרון דיור לאוכלוסיות העומדות בתנאי הזכאות הקבועים בנהלים של משרד השיכון. נכון לשנת 2017 בישראל כ-70,000 דירות ציבוריות המנוהלות על ידי החברות המאכלסות, בינהן חלמיש, עמידר, עמיגור  וכו’.

שכר הדירה לדיירי הדיור הציבורי נקבע על ידי ועדת מדרוג, לפי מספר שיקולים, ביניהם –  הרכב המשפחה, מספר נפשות שמתגוררות בדירה והכנסותיהם, מיקום גיאוגרפי וגודל הדירה. עם זאת, במקרים רבים למרות העלות המסובסדת, דיירי הדיור הציבורי מתקשים לשלם את שכר הדירה בשל מצבם הכלכלי, ונצברים לחובתם חובות במשרד השיכון. בטור זה, נבקש לעשות מעט סדר בכל הנוגע להתמודדות עם קשיי חובות של דיירי הדיור הציבורי.

פרטים אודות החוב –

ברוב המקרים, חובות בדיור הציבורי נוצרים מאי תשלום שכר הדירה בחלקו או במלואו. כדי לטפל בבעיה, בשלב הראשון, אנחנו ממליצים לפנות לחברה המשכנת ולבקש לקבל את כל הפרטים אודות החוב והסיבות להיווצרותו, כולל פירוט של החוב לפי תקופת היווצרותו ורשימת הפעולות שנעשו לגבייתו לטענת החברה המשכנת.

שימו לב – בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998, החברות המאכלסות חייבות למסור לדיירהן פרטים אודות תשלומים שוטפים וכן יתרת חובות. בין היתר, נדרשת החברה:

 • להמציא לדייר בכל חצי שנה (לא יאוחר מה-15 בינואר ומה-15 ביולי):
  • פירוט הסכומים שבהם חויב הדייר עובר למועד הדיווח וכן את פירוט יתרת החובות שלא שולמו עד למועד הדיווח. אם לא עשתה כן, לא תוכל לגבות ריביות והפרשי הצמדה בשל אי-תשלום.
  • אופן חישוב שכר הדירה בתקופת הדיווח והשינויים שחלו בשכר הדירה בתקופה זו, אם חלו.
 • להמציא לדייר בעת דרישת תשלום או חוב פירוט של התשלומים הנדרשים. לא די בהודעת חוב המציינת את סכום החוב בעלמא.(ללא כל פירוט והסבר)
 • התיישנות –

  בשלב השני, ולאחר קבלת מלוא הפרטים אודות היווצרות החוב, יש לבדוק האם חלה התיישנות על גביית החוב. בעבר משרד הבינוי והשיכון הוציא נוהל לפיו אין התיישנות על חובות מסוג זה. בעקבות עתירה שהגישה עמותת ידיד, הודיע משרד הבינוי והשיכון על שינוי המתווה לגביית חובות דיירי הדיור הציבורי, כך שחובות דיירי דיור ציבורי שהתיישנו ימחקו. זאת אומרת שאם מדובר בחוב שחלפה תקופת ההתיישנות לגביו, חל איסור על גבייתו.

  לצערנו, מבדיקה שעשתה עמותת "ידיד" לאחרונה עולה כי הנחיות משרד הבינוי והשיכון בנושא זה לא התקבלו בקרב החברות המשכנות וטרם הוצאו הנחיות בנושא, ולפחות לפי מקרים שהגיעו לעמותת ידיד – חברות משכנות ממשיכות לנסות לגבות חובות שהתיישנו. שימו לב – אם אתם נתקלים בדרישה לתשלום חוב שהתיישן (עברו למעלה משבע שנים ממועד שנוצר, לא ננקטו הליכים ולא נעשה הסדר בעניינו), חשוב להגיש בקשה בכתב לפיה מבוקש למחוק את החוב בשל התיישנות.

  אז מה ניתן לעשות אם יש לכם חוב למשרד השיכון?

  לאחר קבלת פרטים אודות החוב, כדאי לבדוק האם שכר הדירה שנקבע הוא בהתאם לכללים ובהתאם למצב המשפחתי והכלכלי של הדיירים. אם יש לכם טענות נגד החוב או גובהו וגם במקרים בהם אין טענות נגד החוב, אבל הדייר אינו מסוגל לפרוע אותו בשל קשיים כלכליים, קיימת אפשרות לפנות באמצעות החברה המשכנת בבקשה להסדרת החוב, לרבות – הפחתתו, פריסתו לתשלומים, החלת הנחות רטרואקטיבית. שימו לב –  לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי על החברה המשכנת להשיב לפנייה תוך 30 ימים. כמו כן, להמציא לדייר בתוך 14 יום ממועד קבלתה עותק מכל החלטה שהתקבלה בעניינו, לרבות הנימוקים וחוו"ד שעליה התבססה וכן את הדרכים לערער עליה. כמו כן, ניתן להגיש עתירה על החלטה בעניין זה. העתירה יש להגיש לבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

  אם ננקטו הליכים משפטיים נגד הדייר בגין החוב (לדוגמא – הגשת תביעה לבית משפט או נפתח תיק בהוצאה לפועל), כדאי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. חשוב לדעת שקיימת אפשרות לקבל סיוע משפטי בחינם מהמדינה בכפוף לעמידה בכללי הזכאות. כמו כן, ניתן לפנות לאחד ממרכזי הזכויות של עמותת ידיד להמשך טיפול.

  כמה מילים על חובות שנצברו למקבלי סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון

  בנוסף לחובות של דיירי דיור ציבורי, יש חובות שנוצרים בעקבות קבלת סיוע בשכר דירה שלא כדין או בשל תשלום ביתר. כך, למשל, היה בעניינו של פונה שהגיע לעמותת ידיד בעקבות חוב שנוצר לו במשרד השיכון, בשל קבלת סיוע בשכ"ד בעת ששכר דירה מקרוב משפחה מבלי שהצהיר על כך. גם במקרה זה, אם החוב אכן מתברר כמוצדק, ניתן לבקש לקזז אותו מתשלומי הסיוע העתידיים או לחילופין לשלמו בתשלומים. אך אם החוב אינו מוצדק יש לפנות בבקשה לוועדה למחיקת חובות, תוך העלאת כל הטענות האפשריות המלמדות על היווצרותו בטעות. כמו כן, קיימת אפשרות להגיש עתירה נגד החלטת הוועדה.

  ______________________________________________

  רבקה הינמן היא עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד"

  לקבלת סיוע במיצוי זכויותיכם בנושא חובות בדיור הציבורי או בכל נושא אחר, אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות הקו החם 1-700-500-313

  Leave a Reply

  Name *
  Email *
  Website